T  072 - 527 91 00
F  072 - 527 91 01
meer contactgegevens

Een psychoanalytisch perspectief voor de huisartsenpraktijk

Datum:
Vrijdag 10 maart 2017
Tijdstip:
12.30 - 18.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners GGZ
Locatie:
Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1 , 3732 HM DE BILT
Regio:
Alle
Accreditatie:
3 uur
Kosten:
Alleen Symposium (Factuur): € 140,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

INLEIDING
Gedrag patiënt van invloed op diagnose
Goede communicatie tussen arts en patiënt levert aantoonbaar gezondheidseffecten op. In die interactie spelen ook onbewuste aspecten een rol die de kwaliteit van het contact en het diagnostisch redeneren van de huisarts beïnvloedt. Het EMC kwam in 2016 wereldwijd in het nieuws met hun onderzoek naar de invloed van het gedrag. De arts raakt zo afgeleid door lastige patiënten, dat hij maar liefst 44% vaker een verkeerde conclusie trekt 

Als de patiënt bijvoorbeeld onbewust denkt dat de dokter almachtig is, kan de patiënt zich passief of juist aanvallend opstellen. De huisarts kan zich daardoor verrast, geïrriteerd of onzeker gaan voelen.

Aandacht  onbewuste communicatie
De psychoanalyse houdt zich bezig met onbewuste mentale processen. Het jubileum 100 jaar Psychoanalyse in Nederland is aanleiding voor de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging om een symposium en praktijk-workshops te organiseren voor de huisarts en de POH-GGZ.

Hoe werken onbewuste aspecten van interactie door in de arts-patiënt relatie, hoe herken je het gedrag en hoe kun je hiermee omgaan? Met lastige of psychiatrische patiënten, maar ook tijdens het spreekuur van alledag.

Op het symposium maakt u door lezingen kennis met het psychoanalytische perspectief  – op het contact tussen arts en patiënt, op SOLK, op het vak van huisarts, op verslaving, op het pluis/niet-pluis gevoel.  En u kunt kennis nemen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van psychoanalytische behandelingen.

In de praktijk-workshops wordt in kleine groepen nader ingegaan op onbewuste aspecten van communicatie en krijgt u praktische handvatten aangereikt. Er is gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen en te oefenen. Ook wordt aandacht besteedt aan de indicatiestelling voor psychoanalytische behandelingen.

Het symposium en de praktijkbijeenkomst zijn los van elkaar te volgen, maar de combinatie van beide wordt aanbevolen om de opgedane inzichten te leren toepassen.

SYMPOSIUM LEZINGEN

1: Je gaat het pas zien als je het door hebt.
Wat doe je als huisarts met een patiënt die na meerdere kortere psychotherapieën niet verbetert, een appèl op jou blijft doen, maar al je suggesties afwijst? In dergelijke situaties is aandacht voor de onderliggende  dynamiek nodig. Soms kent de patiënt zijn gevoelsleven niet en zijn er onderliggende destructieve patronen in de omgang met zichzelf en anderen. Bepaalde patiënten kunnen baat hebben bij een intensieve ambulante therapie. Welke wel en welke niet, en hoe herken je dergelijke patronen?

Door Dr. Frans Schalkwijk, psycholoog, zelfstandig gevestigd psychotherapeut/ psychoanalyticus, schreef verschillende boeken over psychoanalyse.

2: Het pluis/niet-pluis gevoel.
Het is geheimzinnig als een huisarts na het spreekuur een patiënt nog eens belt, geheel tegen alle gewoontes in, omdat zij een gevoel heeft iets gemist te hebben tijdens het consult. En zonder te weten wat zij gemist heeft. Noem je dat intuïtie? Deze lezing gaat over ervaringen van huisartsen en een psychoanalytisch concept over hoe te kijken naar het pluis/niet-pluis gevoel. Tevens wordt gefocust op het cognitieve beslisproces van de dokter. Hoe is te begrijpen dat patiënten die als lastig worden ervaren minder kans hebben op een goede diagnose? Dat geeft stof tot nadenken!

Door Ad Bolhuis, kaderarts supervisie/coaching, psychoanalyticus i.o., voorheen huisarts; en Dr. Laura Zwaan, onderzoeker bij Institute of Medical Education Research Rotterdam, Erasmus MC

3: Het onteigend lichaam.
Psychiatrische en psychodynamische aspecten van somatisch onbegrepen lichamelijke klachten. Verschillende visies met evenzoveel handvatten voor de praktijk.

Door dr. CG (Kees) Kooiman, psychiater/psychoanalytisch psychotherapeut; werkzaam bij GGZ-Rivierduinen, gepromoveerd op de associatie tussen alexithymie (moeilijk eigen gevoel kunnen beleven) en (het beloop van) onbegrepen lichamelijke klachten.

4: Overdracht en tegenoverdracht in de huisartsenpraktijk.
In de spreekkamer doen zich regelmatig situaties voor die niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Dat komt omdat mensen in hun communicatie in belangrijke mate gedreven worden door eerdere ervaringen, vaak uit de vroege jeugd. Patiënten zijn zich daarvan meestal niet bewust. Psychoanalytici noemen dit overdracht. Ook de huisarts wordt in het patiëntencontact onbewust gestuurd door eerdere ervaringen: de tegenoverdracht! Herkennen van overdracht en tegenoverdracht kan helpen om zicht te krijgen op complexe interacties in de huisartsenpraktijk.

Door Sylvia Janson, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk.

5: De huisarts en de dood
Over het contact tussen huisarts en patiënt in het aangezicht van terminale ziekten en sterven.
Door dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, supervisor NVP, NPaV en NVPP, werkzaam in eigen praktijk, docent bij RINO Amsterdam, begeleider van Balintgroepen.

6: Psychoanalyse en het wetenschappelijke bewijs
Psychoanalyse  wordt in Nederland nog maar zelden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De reden dat besloten werd om deze vorm van behandeling uit het pakket te halen was dat men de effectiviteit onvoldoende bewezen vond. In deze lezing zal nader ingegaan worden op wat er bekend is over de (kosten)effectiviteit van psychoanalyse en de kwaliteit van dat bewijs.

Door Dr. Petra J.M. Elders, praktiserend huisarts en senior onderzoeker afdeling huisartsgeneeskunde en ouderenzorg VUmc,  Amsterdam

7: Een psychoanalytische kijk op seksverslaving
Seksverslaving wordt gezien als symptoom van het onvermogen tot betekenisvolle wederkerige relaties. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van fragmenten uit de film Shame van Steve McQueen (2011). De hoofdpersoon, een succesvolle professional, raakt in crisis als op zijn werk zijn pornoverslaving aan het licht komt. Dit betekent een breakdown van zijn afweer, en legt op een dramatische manier zijn onderliggende problematiek bloot èn is startpunt voor groei. 

Door Sacha Marlisa, psychiater en psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk  en Simone Logtenberg, psychiater en psychoanalytica i.o. werkzaam in eigen praktijk.

PROGRAMMA

Symposium

12.30 - 13.30 uur        Ontvangst met lunchbuffet
13.30 - 14.30 uur        lezing 1 Plenaire Inleiding
14.30 - 15.30 uur        Parallelle lezingen 2, 3, 4, Balintsessie voor de POH-GGZ
15.30 – 16.00 uur       Theepauze
16.00 – 17.00 uur       Parallelle lezingen 5, 6, 7 Balintsessie voor de huisarts
17.00 – 18.00 uur       Afsluiting en borrel

Voor een het programma van de praktijk-workshop en inschrijving klikt u hieronder op de datum van uw voorkeur:
17 maart 2017 Apeldoorn
31 maart 2017 Hengelo
31 maart 2017 Utrecht
31 maart 2017 Rotterdam
11 april 2017 Den Bosch
12 april 2017 Nijmegen
19 april 2017 Heerlen
21 april 2017 Amsterdam
21 april 2017 Eindhoven
12 mei 2017 Groningen

Indien u heeft deelgenomen aan het Symposium en u schrijft zich ook in voor de Workshop Practica ontvangt u een kortingvan € 20,-- op het deelname bedrag van de Workshop Practica. (Het symposium en de praktijk-workshops zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Stichting Psychoanalytische Fondsen)

De docenten verschillen per regio. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.100jaarpsycoanalyse.nl

 

deel dit artikel:  

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

M V *
*
*
*
*

*
* * 

*
*

*

 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.


*
*
*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.

 

Inloggen