"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

Collegiaal support voor verloskundigen

Een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Wat nu?

In de uitoefening van je vak kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een grote indruk op je maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiale support genoemd.

Deze brochure geeft informatie over wat collegiale support inhoudt en bij wie je terecht kan om de support te krijgen.

Collegiale support

Collegiale support wordt aangeboden aan verloskundigen die steun nodig hebben na een ingrijpende, werk gerelateerde gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een incident, calamiteit, klacht of een reanimatie. De support bestaat uit laagdrempelige opvang geboden door een collega verloskundige die daartoe speciaal getraind is. Deze collega is geen coach, maar biedt kortdurend haar ondersteuning aan. De support wordt in principe telefonisch geboden in een vertrouwelijk, persoonlijk gesprek. Collegiale support kan verergering van emotionele klachten en langdurige uitval voorkomen.

Duur collegiale support

Collegiale support omvat maximaal 4 uur. Deze uren kunnen over enkele weken verspreid worden.

Het kan zijn dat dit contact onvoldoende is. In dat geval kan gedacht worden aan een traject bij een hierin gespecialiseerde coach, psychotherapeut en/of contact met de eigen huisarts.

Kosten

De support is voor de aanvrager kosteloos. 

Hoe schakel je collegiale support in

  • Via de mail verloskundigensupport@dokh.nl kan je aangeven dat je behoefte hebt aan support. Vermeld hierbij je contactgegevens.
  • Op werkdagen van 9:00 uur tot 15:00 uur kan je telefonisch contact opnemen met Stichting DOKh op nummer 072-5208325 en aangeven dat je behoefte hebt aan support. Wij vragen je om je contactgegevens.
  • De medewerker van DOKh geeft je contactgegevens door aan de supporter. We letten erop dat de supporter niet uit je eigen regio komt.
  • Nadat je om support hebt gevraagd, neemt de collega verloskundige binnen 1 werkdag contact met je op.

Vertrouwelijkheid

Binnen DOKh en ook binnen de groep van verloskundige supporters wordt vertrouwelijk met alle informatie omgegaan. De medewerkers van DOKh hebben hiervoor de eed of belofte afgelegd.