"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

Persoonlijke Groei en Ondernemerschap

MIO Leergang voor ondernemende professionals in de Geboortezorg

Heb jij een ondernemende mentaliteit en wil je grote of kleine stappen zetten binnen de Geboortezorg die je energie geven?
Weet je niet hoe je dit aan kunt pakken? Twijfel je of men op jouw ideeën zit te wachten? Wil je weten hoe je stappen kunt zetten met lef en behoud van plezier in je werk?
Schrijf je dan in voor deze leergang bestaande uit 3 modules die je ook apart van elkaar kunt volgen!

De laatste decennia verandert er veel in de Geboortezorg. Denk aan wijze van samenwerken, de organisatievorm waarin gewerkt wordt (e.g. IGO, verloskundige coöperatie, VSV) en de financiering van Geboortezorg. Het doel van deze ontwikkelingen is al jaren de samenwerking tussen professionals in Geboortezorg te bevorderen en Geboortezorg te verbinden met het sociaal domein, zodat alle kinderen, hun moeders en vaders een kansrijke start krijgen. Samenwerken is een kunst die vraagt om je eigen rol in het grotere geheel te kunnen zien en ten dienste daarvan in te zetten. We nodigen elke professional in Geboortezorg uit om de rol die hij of zij zou willen nemen daadwerkelijk op zich te nemen. Tijdens de scholing werken we aan individuele initiatieven die meervoudige waarden creëren zoals sociale-, gezondheids-, financiële-, levensbeschouwelijke- en ecologische waarden.

De gehele leergang is gebaseerd op de U-proces principes van Otto Scharmer. Hierbij gebruiken we vertragende en activerende vragen en open luisteren. Dit proces helpt mensen en organisaties om zich vanuit leiderschap en bewustzijn te verbinden met toekomstig potentieel.

Module Met frisse blik kijken naar jouw ambities

Wat wil je gaan doen? Wat is je plan? Waar wil je naartoe?
Het startpunt is jouw persoonlijk ondernemersinitiatief en wens tot persoonlijke groei. Dit initiatief is primair gericht op jouw positieve, kwalitatieve bijdrage aan Geboortezorg. Deze bijdrage kun je doen
via jouw werk in een Geboortezorgpraktijk, een verloskundecoöperatie, VSV of IGO. Je bijdrage kan ook individueel gericht zijn op persoonlijke groei en work-life-balance.

Na afloop van deze module heb je de context waarin jij werkzaam bent met frisse blik verkend. Je hebt zicht gekregen op jouw wens op het gebied van ondernemerschap en persoonlijke groei. Dit heb je gezamenlijk met de andere deelnemers gedaan vanuit vernieuwende en theoretische perspectieven. Hierdoor zijn jouw wensen, initiatief en de wegen die je wilt bewandelen na afloop van deze module voor jou helder. Door dit bewustzijnsproces is ook ruimte ontstaan om effectiever met samenwerkingssituaties om te gaan.

Leeruitkomsten:

 • Een helder, meervoudig beeld van de organisatie van- en dynamiek binnen de Geboortezorg en je eigen bijdrage
  daaraan;
 • Kwaliteiten en bewustzijn om persoonlijke groei en ondernemerschap in te zetten in je eigen werkomgeving;
 • Samenwerking met collegae, gebaseerd op vertrouwen, vanuit een toekomstgerichte visie op leiderschap.

Deze module start op vrijdag 7 oktober 2022. Voor meer informatie en aanmelden KLIK JE HIER

Module Aanvoelen wat nodig is

Heb jij al vernieuwende ideeën voor- en waarnemingen van jouw Geboortezorgcontext en duidelijke wensen op het gebied van persoonlijke groei?
Heb je al een opzet voor je ondernemersinitiatief bijvoorbeeld vanuit de module Met frisse blik kijken?
Maar weet je niet zo goed hoe verder? Dan is deze module iets voor jou!

Het doel van deze module is jouw ideeën uit te kristalliseren en te leren waarnemen waar in jouw Geboortezorgcontext vraag naar is. In deze module komen jouw wensen tot persoonlijke groei en ondernemerschap tot het grotere geheel van de Geboortezorg te staan. Hierdoor krijgen begrippen als sociale verloskunde, integrale Geboortezorg, authentiek leiderschap en ondernemen de kleur die bij jouw bijdrage aan een toekomstgerichte Geboortezorg past. Jij weet na deze module hoe te handelen en wat te doen.

Leeruitkomsten:

 • Kwaliteiten om te luisteren en te handelen naar het proces dat jouw initiatief nodig heeft om tot bloei te komen;
 • Je verbindt collegae vanuit luisterende aandacht en toekomstgericht initiatief;
 • Uitgewerkte visie en intentie voor het initiatief dat je wilt implementeren in Geboortezorg.

Deze module start op vrijdag 20 januari 2023. Voor meer informatie en aanmelden KLIK JE HIER

Module Handelen vanuit het geheel, vormgeven en implementeren

Jij bent een stap verder. Je hebt al een ondernemend initiatief ofwel een idee voor de Geboortezorg dat je zou willen manifesteren (module Met frisse blik kijken). Je kent de context waarbinnen je werkt. Je weet welke rol je past (module Aanvoelen wat nodig is). En toch heb je nog vragen over hoe je je initiatief daadwerkelijk vorm kunt geven. In deze module krijg je handvatten om je uitgewerkte initiatief te kunnen implementeren en ga je dat daadwerkelijk doen. Je ontwikkelt een eigen-wijze visie en intentie. Je ontwerpt een prototype van je initiatief en gaat ermee aan de slag.

Leeruitkomsten:

 • Heldere visie op de eigen bijdrage aan een toekomstgerichte Geboortezorg;
 • Uitgewerkt initiatief waarvan het prototype is geïmplementeerd;
 • Verbreed netwerk en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en hoe hiermee om te gaan;
 • Verbindende rol in Geboortezorg vanuit een toekomstgerichte visie.

Deze module start op vrijdag 14 april 2023. Voor meer informatie en aanmelden KLIK JE HIER

Opzet en programma

De gehele Leergang voor ondernemende professionals in de Geboortezorg bestaat uit 3 modules. Iedere module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 4 uur, die in een maandelijks ritme op de vrijdagmiddag plaatsvinden. Je kunt je voor alledrie de modules inschrijven of de modules apart van elkaar volgen. Elke bijeenkomst kent twee samenhangende delen: met elkaar werken aan 1) theoretische kennis en 2) ieders eigen initiatief.

Voorbereiding van de fysieke bijeenkomsten

Tussen de bijeenkomsten door krijg je oefeningen of verdiepingsmateriaal aangereikt waarmee je op je eigen wijze persoonlijk leiderschap verder kan ontwikkelen en waarmee je je initiatief verder kan brengen. Er zijn mogelijkheden om met elkaar verder te werken zowel in de digitale leeromgeving (DLO) als fysiek in subgroepjes. Als aanvulling op de bijeenkomsten worden teksten en podcasts aangeboden. Elke bijeenkomst sluit af met vragen waarop in de tussentijd antwoorden gevonden worden. De voorbereiding, zelfstudie en het uitwerken van het eigen initiatief tussen de fysieke bijeenkomsten door vragen een half dagdeel per maand.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door de KNOV voor 12 MIO punten per module. Volg je de gehele leergang, dan zijn dat 36 MIO accreditatiepunten in totaal.  

Kosten

De cursusprijs per module is € 675,- euro bij factuur. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving en catering tijdens de bijeenkomsten. Kies je voor eenmalige afschrijving van het cursusgeld, dan ontvang je een korting van € 5,- euro.

Annuleringsvoorwaarden

 • Na aanmelding via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen, binnen deze tijd kan kosteloos geannuleerd worden.
 • Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. In dat geval wordt er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Afwezigheid op (een van) de bijeenkomsten geeft géén recht op terugbetaling van een (deel van) de cursusprijs.

Geplande data

Klik hier voor de actuele startdata van alle modules