T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens

Caspir vervolg cursus (M6)

Datum:
Maandag 25 februari 2019
Tijdstip:
18.00 - 21.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Doktersassistenten, Praktijkondersteuners somatiek, Verpleegkundig specialisten
Locatie:
DOKh
Robijnstraat 6 , 1812 RB ALKMAAR
Regio:
Alle
Accreditatie:
2 uur
Kosten:
Nascholingskosten abonnée DOKh (factuur): € 165,00
Nascholingskosten niet abonnée DOKh (factuur): € 215,00
POH nascholingsabonnement DOKh (factuur): € 145,00
POH geen nascholingsabonnement (factuur): € 185,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
Hetty Cox, Kaderarts COPD
Docente(n):
Hetty Cox - Kaderarts, Bart Albers - Longarts, Chantal Braunschweiger - Longfunctie analist

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Om voor hercertificering in aanmerking te komen, dient de deelnemer binnen 3 jaar na certificering CASPIR tweemaal een module 6 gevolgd te hebben (waarvan eenmaal vervangen mag worden door de CASPIR Online module) en goedkeuring te ontvangen over een portfolio van de 8 laatst afgenomen spirometrieën. Daarnaast geldt als richtlijn dat een praktijk ca. 80 spirometrieën per jaar dient af te nemen.

Wij vragen u om uw casuistiek ditigaal aan te leveren (analoog aan de casus die u voor de portfolio basiscursus moest maken)

* Benodigde gegevens geanonimiseerd :
* Anamnese/lichamelijk onderzoek
* Werkdiagnose/- Beleid tot nu toe
* Spirometrie: pre en post meting , alle pogingen in flow volume curves , liefst in kleur zodat duidelijk is wat pre en post is en van alle pogingen
minimaal de volgende parameters:
FVC in liters, FVC in %voorspeld, FER pre en post, FEV1 pre en post in liters en in % voorspeld , PEF in liters en % voorspeld.

De deelnemer krijgt alleen verlenging van het CASPIR certificaat als aan deze voorwaarden voldaan is.

CASPIR hercertificaat
Het CASPIR certificaat kan worden verlengd als binnen drie jaar voldaan is aan de volgende voorwaarden:
twee keer CASPIR module 6 is gevolgd, óf één keer module 6 en één keer CASPIR online.
één portfolio is ingeleverd
De deelnemer krijgt dan een CASPIR hercertificaat voor 'uitvoerder' of 'beoordelaar'.

Verlengen CASPIR hercertificaat
Het hercertificaat kan binnen drie jaar weer verlengd worden. Zie bovenstaande voorwaarden voor het hercertificaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder en beoordelaar om te voldoen aan de eisen.

Jaartal op (her)certificaat belangrijk
Het jaartal dat op uw (her)certificaat staat bepaalt in welk jaar u weer moet voldoen aan de voorwaarden voor het hercertificaat. Bijvoorbeeld op uw (her)certificaat staat:
23 maart 2017 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2020
15 december 2018 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2021

Onderscheid met bewijs van deelname
Het CASPIR (her)certificaat is niet hetzelfde als het bewijs van deelname aan CASPIR online dat het NHG stuurt.

Toesturen (her)certificaat
CAHAG geeft het CASPIR (her)certificaat uit. De deelnemer krijgt dit per e-mail toegestuurd door CAHAG óf de organisatie die de CASPIR cursus aanbood (organisator). Het moment waarop u het hercertificaat ontvangt hangt van verschillende factoren af.

Portfolio CASPIR certificaat (module 1-5)
De eisen voor het portfolio voor het CASPIR certificaat staan in de cursistenmap bij module 4. Deze map krijgt de deelnemer bij aanvang van de cursus. Het portfolio levert de deelnemer in vóór module 5 en wordt beoordeeld door de docenten.

Portfolio CASPIR hercertificaat (module 6)
Binnen drie jaar moet één portfolio ingeleverd worden. Dit moet bestaan uit de laatste acht longfuncties die de uitvoerder heeft afgenomen. Bij iedere afgenomen longfunctie:
vullen beoordelaar en uitvoerder het beoordelingsformulier spirometrie volwassenen in
wordt de anamnese toegevoegd
U hoeft geen rekening te houden met een ziektebeeld. Het gaat om de acht meest recente longfuncties met of zonder reversibiliteit.

Zorg dat:
alle getallen zichtbaar zijn
de curves in kleur zichtbaar zijn
het formulier zonder persoonsgegevens van de patiënt wordt ingevuld

Het inleveren van het portfolio (digitaal of op papier) kan op twee manieren:
tijdens CASPIR module 6 bij de docenten
bij de organisatie in uw regio die module 6 aanbiedt
Neem contact op met de kaderhuisarts astma/COPD, longfunctieanalist of organisator waar u het portfolio naar toe kunt sturen. Sommige organisatoren hebben deze informatie ook op hun website staan.

Beoordeling portfolio
Een regionale longfunctieanalist en/of een kaderhuisarts astma/COPD beoordelen het portfolio met een voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende volgt een aanvullende opdracht. CAHAG beoordeelt geen portfolio's, maar verneemt de beoordeling van de docent(en) of de organisator.

Samen portfolio inleveren
Uitvoerder en beoordelaar leveren samen één portfolio in.

Individuele deelname
Als uitvoerder en beoordelaar niet samen aan CASPIR module 1-5 of CASPIR module 6 deelnemen dan moet toch een portfolio worden ingediend. De uitvoerder moet zorgen dat een CASPIR gecertificeerde beoordelaar uit de praktijk de longfuncties beoordeelt en het beoordelingsformulier spirometrie invult. Dat geldt ook omgekeerd. Een beoordelaar moet zorgen dat hij longfuncties beoordeelt die een CASPIR gecertificeerde uitvoerder heeft gedaan. Beoordelaar en uitvoerder vullen samen het beoordelingsfomulier spirometrie in.

 

 

deel dit artikel:  

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

M V *
*
*
*
*

*
* * 

*
*

*

 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.


*


Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.

 

Inloggen