T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens

SmartTyping

Datum:
Maandag 18 maart 2019
Tijdstip:
16.00 - 20.30 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Doktersassistenten, Praktijkondersteuners somatiek, Praktijkondersteuners GGZ, Huisartsenposten, Triagisten, Apothekers, Diëtisten, Eerstelijns Psychologen, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Logopedisten, Managers, Oefentherapeuten, Podotherapeuten, Verloskundigen, Verpleegkundig specialisten
Locatie:
DOKh
Robijnstraat 6 , 1812 RB ALKMAAR
Regio:
Alle
Accreditatie:
4 uur
Kosten:
Nascholingskosten abonnée DOKh (factuur): € 315,00
Nascholingskosten niet abonnée DOKh (factuur): € 355,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Helma Deutekom
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Smarttyping


' Everything should be made as simple as possible, but not simpler'- Albert Einstein


SmartTyping gaat uit van de kracht en efficiency van het brein. Wij leren de deelnemers eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord te verankeren in het brein, waarna het brein de fijne motoriek aanstuurt.
In tegenstelling tot conventionele typetrainingen waarin de motoriek net zo lang wordt herhaald, totdat het brein dit herkent en opslaat. Dit kost veel meer tijd en brengt weinig plezier. Deelnemers leren sneller wanneer zij plezier hebben in het leerproces.


Korte beschrijving


Blind kunnen typen levert u enorme tijdwinst op
Het gebruik van informatiesystemen en met name het EPD is niet meer weg te denken uit de medische sector. Toch typt slechts 30 tot 50% van de Nederlandse beroepsbevolking blind en met 10 vingers.
Dit betekent dat er iedere dag veel tijd en daarmee geld verloren gaat. De motivatie om een conventionele typecursus te volgen is vaak laag, aangezien dit zeer intensieve oefening vereist en vaak maanden duurt. Global Edutainment heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld: SmartTyping! Het volledige SmartTyping programma omvat 2 delen: een klassikale training en een online oefenperiode.


Methodiek


SmartTyping leert u spelenderwijs blind en met 10 vingers typen. Tijdens de 4½ uur durende training maakt u gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel uw logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van uw rechter hersenhelft geactiveerd. U ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in uw lange termijngeheugen.
SmartTesting is een uniek online oefen- en opvolgsysteem
Na de 4½ uur durende klassikale training oefent u met behulp van tests gedurende 15 achtereenvolgende werkdagen in het online follow-up systeem. Deze tests nemen 15 tot 30 minuten in beslag, waarna u direct feedback krijgt vanuit het systeem over de geleverde prestatie. Deze tests kunt u op elk gewenst moment doen.
Na deze 15 dagen oefenen volgen nog enkele evaluatiemomenten om uw progressie van de vaardigheid te meten. Na 6 weken legt u een evaluatie af, waaruit zal blijken dat u een progressie van gemiddeld 20% hebt gemaakt ten opzichte van uw startsnelheid, maar dan blind met 10 vingers!
Na afronding van het online follow-up traject ben je in staat om blind typend gebruik te maken van het EPD en/of andere systemen.
U ontvangt een officieel SmartTyping certificaat.


Programma


Voor aanvang van de training legt de deelnemer via internet een nulmeting af, hierin meten wij de startsnelheid en nauwkeurigheid van de deelnemer. De klassikale training (4½ uur) is onderverdeeld in lessen die visueel en auditief worden ondersteund:


Online vervolgtraject


Het online vervolgtraject bestaat uit 15 werk daagse oefeningen van 15 tot 30 minuten per oefening. Daarna volgen enkele evaluatiemomenten waarin de progressie van de deelnemers wordt gemeten. Tussentijds bestaat er de mogelijkheid om de status quo en progressie te meten in het online vervolgsysteem. De eerste 15 werkdagen na de training begeleiden wij de deelnemers dagelijks per e-mail om hen te motiveren tot oefenen.
6 maanden onbeperkte toegang tot de online oefenomgeving
Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun vaardigheid gedurende 6 maanden op elk gewenst moment onbeperkt te testen, met onmiddellijke feedback.


5 evaluatiemomenten

Elke deelnemer doorloopt 5 (verplichte) evaluatiemomenten:


Gedurende het gehele traject wordt de voortgang bewaakt door de eigen trainer. Deze kan als vraagbaak, begeleider en coach optreden. Het contact met de trainer loopt via e-mail.


Resultaten


Na het voltooien van het volledige SmartTyping programma type je blind met 10 vingers en minimaal 20% sneller dan voorheen. Na integratie in de dagelijkse werkzaamheden zal de snelheid blijven toenemen.


Tijdsbestek


U neemt deel aan een klassikale training die slechts 4½ uur duurt, met daarin 2 pauzes van een kwartier. De training wordt gegeven in één sessie, waarin naast uiterst serieuze didactiek ook enige ruimte voor ontspanning en humor bestaat. Na de klassikale training volgt het online vervolgtraject .


Conform o.a. artikel 6.3 CAO Huisartsenzorg zijn de kosten voor functiegerichte scholing volledig voor rekening van de werkgever.

 

deel dit artikel:  

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

M V *
*
*
*
*

*
* * 

*
*

*

 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.


*


Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.

 

Inloggen