Inschrijving:

U kunt zich op onze website per cursus digitaal inschrijven. U krijgt een bevestiging per e-mail van de cursus(sen) waarop u bent ingedeeld. Als de cursus waarop u hebt ingeschreven vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst). Als de wachtlijst erg lang is, overwegen wij een herhaling van de desbetreffende cursus.

Aan een aantal specifieke cursussen is een apart aanmeldingformulier gelinkt. Deze kunt u downloaden en vervolgens insturen per e-mail, post of fax (de contactgegevens staan op het formulier vermeld).

U kunt zich doorgaans inschrijven tot één maand voor de cursusdatum.

Kosten/betaling:

De kosten staan vermeld bij de desbetreffende cursussen. Op het inschrijfformulier treft u een machtiging aan waarmee u DOKh machtigt twee weken voor de betreffende cursus het inschrijfgeld van de door u te volgen cursus te incasseren. Huisartsen in opleiding betalen een gereduceerd tarief. Voor hen is het cursusbedrag de helft van het cursusbedrag van een huisarts die niet abonnee is van DOKh. Als u bezwaar heeft tegen een machtiging, dan kunt u op het inschrijfformulier ook kiezen voor een factuur. Hiervoor zullen wij € 5,- per factuur in rekening moeten brengen.

Annulering:

Vanaf het moment van inschrijving is, tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus, bij annulering restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met € 25,00 administratiekosten. Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per fax, per e-mail of post) aan het secretariaat, na telefonisch contact, tel. 072 – 527 91 00).

Als datum geldt de datum dat het secretariaat uw schriftelijke annulering ontvangt. Daarna vindt geen restitutie meer plaats. Voor cursussen buiten de regio en blokcursussen geldt een andere regeling. Voor cursussen buiten de regio zullen deze apart vermeld worden. Voor blokcursussen geldt dat u onder bovengenoemde voorwaarden kunt annuleren, echter dit geldt alleen tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de eerste blokcursusdatum. Bij annuleringen ná deze datum wordt het cursusgeld niet gerestitueerd! Als u één of meerdere cursusdata verhinderd bent of annuleert, zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd. Omdat het niet mogelijk is halverwege een blokcursus een nieuwe cursist in te delen, is DOKh genoodzaakt deze annuleringsregeling toe te passen. Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Scholingsaftrek:

De scholingsaftrek over cursusgelden, betaald vanaf 1 januari 2004, bedraagt 100%. In het honorarium van de huisarts is standaard een onkostenvergoeding deskundigheidsbevordering opgenomen van ca. € 2.635,00 (voor een modale praktijk), exclusief FTO.