T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Werkgroep diëtisten

De werkgroep diëtisten organiseert op vrijwillige basis nascholing voor collega's in de regio Noord-Holland. De werkgroep wordt ondersteund door DOKh.

Werkgroepleden:

Ideeën, suggesties voor trainingen en cursussen en nieuwe leden zijn van harte welkom. Laat het ons weten en mail naar secretariaat@dokh.nl.

Even voorstellen: 

Ik ben Afra Ouwerkerk, diëtist, eigenaar van Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk, lid van Maatschap Voedingswijs en van vereniging deDenk.

Na werkervaring opgedaan te hebben op verschillende werkplekken, om zo te ontdekken waar mijn kracht ligt als diëtist, ben ik op 1 januari 2000 gestart met mijn eigen praktijk. Aangezien vrijgevestigde diëtisten toen niet werden vergoed, lag de nadruk met name op het geven van cursussen voor mensen met overgewicht en het individueel begeleiden van mensen met overgewicht. Daarnaast gaf ik les over voeding aan verzorgenden niveau 3 bij het Horizon College.

Afra Ouwerkerk, diëtist en lid van de werkgroepVanaf het moment dat de vrijgevestigde diëtist ook werd vergoed, verschoof ook de doelgroep. Steeds meer mensen met diabetes, te hoog cholesterol, ondergewicht etc. kwamen in de praktijk. Ook het overleg met huisartsen en de praktijkondersteuners is steeds structureler geworden, hierdoor werken we meer en meer aan multidisciplinair samenwerken. Mijn praktijk groeit en bloeit, zowel qua het aantal locaties, als het aantal diëtisten, de expertise en de samenwerking.

Als ik kijk naar de laatste ontwikkelingen binnen de ketenzorg, dan zie ik dat de samenwerking al steeds beter wordt. Tegelijkertijd zijn er nog een hoop disciplines in de eerste lijn die (nog) niet weten wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Dit is voor mij de insteek om lid te zijn van de werkgroep bij DOKh: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer wordt samengewerkt en dat we elkaars expertise kennen? Dit geldt ook voor de diëtisten onderling. We maken nog onvoldoende gebruik van elkaars expertise. Ik heb dan ook de overtuiging: 1+1 = 3.

Voor collega diëtisten heb ik ten slotte een oproep. Mis je bepaalde scholingen of trainingen t.a.v. multidisciplinair samenwerken of wil je graag bepaalde landelijke scholingen graag naar de regio halen? Laat het ons weten! We kunnen dan binnen DOKh kijken wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk moet het scholingsaanbod van DOKh aansluiten op jullie behoeften en niet op die van de werkgroep alleen.

Even voorstellen: Laura Sprengers

Hallo, ik ben Laura Sprengers en werk bijna 25 jaar als vrijgevestigde diëtist in Heemskerk, Castricum en Beverwijk. Tot 3 jaar geleden combineerde ik mijn werkzaamheden met werken in de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Ook ben ik al 8 jaar lang betrokken bij Ramedical, medisch zorg en Adviescentrum Beverwijk. Dit centrum biedt  ondersteuning aan de cliënt / patiënt in de periode voor en na een bariatrische ingreep.

Laura Sprengers werkgroeplidJuist de samenwerking met andere disciplines is wat het werk aantrekkelijk maakt. Doel is om de optimale zorg te kunnen geven die voor de cliënt/patiënt nodig is. Sinds een aantal jaren is het werken in de ketenzorg in regio Alkmaar en omstreken in ontwikkeling. Binnen deze ketenzorgen zijn verschillende disciplines betrokken. Ik vind dat het weten van elkaars expertise belangrijk is om aanvullend te kunnen werken.

Om als eerstelijns diëtist samen de krachten te bundelen is op 7 juni 2013 de vereniging deDENK (= Diëtisten Eerstelijns Noord Kennemerland) opgericht. Een vereniging met 25 collega's. De meerwaarde van de vereniging deDENK is ontwikkelen van kwaliteit door o.a. protocollair werken zoals bij diabetes mellitus, COPD en CVRM, profilering van de diëtist door o.a. participatie in de ketenzorg, Benchmark en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de regio.

Daarom is mijn deelname aan de werkgroep diëtisten een logisch gevolg. Binnen de Diëtiek is er vraag naar (multidisciplinaire)scholing. Door de werkgroep worden scholingen ontwikkeld die afgestemd zijn op de vraag en behoefte van de diëtist.

Daarom kijk ik ook uit naar de opfriscursus COPD, multidisciplinair die in september/ oktober a.s. wordt aangeboden. U komt toch ook?

Laatste nieuws