Accreditatie

Waarom kunt u bij Stichting DOKh terecht voor accreditatie van uw scholing?

Als nascholingsorganisatie met instellingsaccreditering voor huisartsen, doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH-S), heeft de stichting de bevoegdheid om ook voor andere organisaties de scholingen te accrediteren. bij de scholingen voor doktersassistenten kan dit alleen als Stichting DOKh actief betrokken is bij de organisatie van de scholing. Voor de andere beroepsgroepen vraagt Stichting DOKh de accreditatie aan.

Dus naast aanvragen voor huisartsen nascholing kunt u bij ons terecht voor de accreditatie-aanvraag voor andere eerstelijnsberoepen zoals praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen.

In de bijlage Tarieven en voorwaarden externe accreditatie 1-1-2022 vindt u de tarieven en de voorwaarden. Door het aanvraagformulier  in te vullen, geeft u aan voor welke registers u accreditatie wilt aanvragen. Na ontvangst hiervan krijgt u de benodigde formulieren toegestuurd voor de desbetreffende kwaliteitsregisters.

Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen eluinge@dokh.nl

GAIA-support

DOKh biedt ook service ter 'ontzorging' van de administratieve lasten van de EKC rondom toetsgroepen. Meer weten? Klik hier.

Bijlagen: