T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Zorgaanbieder

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wet geldt voor alle zorgaanbieders die zorgverlenen op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Zowel voor zorginstellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen, maar alleen als er sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel. Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Hierdoor kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt. Bijvoorbeeld ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Wij vragen u om een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden:

Laatste nieuws