Collegiaal support voor huisartsen

Een klacht, geschil of calamiteit, wat nu?

In het algemeen zal een klacht, geschil of calamiteit veel indruk maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiale support genoemd.

Deze brochure geeft informatie over wat collegiale support inhoudt en bij wie je terecht kunt om de support te krijgen.

Collegiale support

Collegiale support wordt aangeboden aan huisartsen die steun nodig hebben na een werk gerelateerde gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een calamiteit, klacht of een geschil. De support bestaat uit laagdrempelige opvang geboden door een collega huisarts die daartoe speciaal getraind is. Deze collega is geen coach, maar biedt kortdurend zijn ondersteuning aan. De support wordt in principe telefonisch geboden in een vertrouwelijk, persoonlijk gesprek. Collegiale support kan verergering van emotionele klachten en langdurige uitval voorkomen.

Duur collegiale support

Collegiale support omvat maximaal 4 uur. Deze uren kunnen over enkele weken verspreid worden.

Het kan zijn dat dit contact onvoldoende is. In dat geval kan gedacht worden aan een traject bij een hierin gespecialiseerde coach, psychotherapeut en/of contact met de eigen huisarts.

Kosten

De support is voor de aanvrager kosteloos, de supporter krijgt van DOKh een vergoeding voor de geïnvesteerde tijd.

Hoe schakel je collegiale support in

  • Via de mail huisartsensupport@dokh.nl kun je aangeven dat je behoefte hebt aan support. Vermeld hierbij je contactgegevens.
  • Op werkdagen van 9:00 uur tot 15:00 uur kun je telefonisch contact opnemen met Stichting DOKh op nummer 072-5208325 en aangeven dat je behoefte hebt aan support.
  • De medewerker van DOKh geeft je contactgegevens door aan de supporter.
  • Nadat je om support hebt gevraagd, neemt de collega binnen 1 werkdag contact met je op.

Wij vragen je om je contactgegevens.

Vertrouwelijkheid

Binnen DOKh en ook binnen de groep van huisarts supporters wordt vertrouwelijk met alle informatie omgegaan. De medewerkers van DOKh hebben hiervoor de eed of belofte afgelegd.