"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

EKC

Even voorstellen... de PAM!

Mijn naam is Janneke Koehoorn. Sinds 2005 ben ik huisarts, sinds 2008 praktijkhoudend in Purmerend. Ik ben getrouwd, heb een zoon van 12 en een dochter van 10 jaar. In mijn vrije tijd loop ik hard, zing ik en tuinier ik graag.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Zo ben ik in 2010 EKC geworden en heb ik in 2016 de kaderopleiding Beleid en Beheer afgerond. In mijn praktijk ben ik de coördinator kwaliteit voor de NPA-praktijkaccreditering. Als staflid van DOKh houd ik mij tevens bezig met het ontwikkelen van onderwijs. Toen Hans van Wijland had aangekondigd te stoppen met het PAM-werk en DOKh mij vroeg of ik deze functie wilde overnemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken en zei: "JA"!

Mijn taken zijn:

  • Ondersteunen en coachen van EKC'en en toetsgroepen
  • Evalueren en beoordelen van activiteiten van de toetsgroepen
  • Beoordelen van jaarplannen en jaarverslagen van de toetsgroepen
  • Organiseren van vervolgcursussen voor EKC'en in de regio in samenwerking met DOKh
  • Afstemmen van het beleid met de coördinator van het CvAH
  • Zo nodig verantwoording afleggen aan het CvAH
  • Bijwonen van de landelijke PAM-bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering
  • Administratieve werkzaamheden die voortkomen uit GAIA

Contact opnemen? Stuur een mailtje naar: jkoehoorn@dokh.nl.

Relevante websites/bestanden: