T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Kwaliteit met meerdere systemen mogelijk!

Bezig zijn met de kwaliteit van zorg is voor elke huisarts vanzelfsprekend: u wilt uw werk zo goed mogelijk doen. Op medisch-inhoudelijk gebied, maar ook organisatorisch wilt u optimale zorg bieden. U doet het, maar hoe maakt u het zichtbaar?

Door gebruik te maken van een kwaliteitssysteem wordt kwaliteit van uw huisartsenpraktijk aangetoond, vastgesteld en geborgd. Zo krijgt u een goed inzicht in wat u en uw medewerkers doen en hoe uw praktijk reilt en zeilt. Zoals een van de geaccrediteerde artsen stelde: 'Ik kreeg rust in mijn hoofd doordat ik weer overzicht had'.

Wat moet je doen?

Een huisarts doet dus eigenlijk al veel als het gaat om volgen en verbeteren van werkzaamheden in de praktijk. Het feit is dat deze processen meestal niet zijn vastgelegd en geordend. Werken aan kwaliteitsverbetering betekent in het eerste jaar alle processen in kaart brengen door die te beschrijven en te bespreken met alle praktijkmedewerkers. Jaarlijks worden mogelijke hiaten gesignaleerd en opgelost door geplande verbeteracties. Zo ontwikkelt u een up-to-date kwaliteitssysteem voor uw praktijk.

Dan heb je ook wat?

Een kwaliteitssysteem zorgt voor:

Help!

Het opzetten van een kwaliteitssysteem (lees: beschrijven van werkprocessen) voor uw praktijk is niet waarvoor u heeft 'doorgeleerd' als arts. Daarom is het mogelijk ondersteuning in te huren. De consulenten van DOKh leveren ondersteuning in alle soorten en maten: van volledig beschrijven van alle processen in uw praktijk en het schrijven van verbeterplannen tot het proces bewaken, het verrichten van interne audits en het geven van een advies bij de keuze van een systeem.

De volgende systemen worden door DOKh ondersteunt:

De consulent kan u veel tot weinig werk uit handen nemen.

Arja Littink, coördinator/consulent
E  alittink@dokh.nl

Hetty Cox, huisarts/stafmedewerker kwaliteit DOKh    
hetty.cox@planet.nl

In januari 2014 hebben we een folder uitgebracht met alle kwaliteitsprojecten. Deze kunt u hier bekijken.

Onderstaand vindt u een overzicht van alle lopende projecten, u kunt tevens zoeken op trefwoord.

Filter projecten

Gevonden projecten


DEKRA - Wat kan DEKRA betekenen voor de huisarts?

Wat kan DEKRA betekenen voor de huisarts? De norm 'Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken' is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in het proces van farmaceutische patiëntenzorg in de apotheekhoudende huisartspraktijk. De norm is erkend door alle betrokken partijen, zoals IGZ, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms.
Lees verder


ISO in de Zorg

In november 2012 werd de Europese norm "ISO in de Zorg" in Nederland gelanceerd. DOKh heeft deze methode opgenomen in haar dienstenpakket. Het bestaat uit: 1. Een op maat gemaakt compact praktijkhandboek met beleid en procesbeschrijvingen; 2. Een handige kwaliteitsjaarplanner op www.huisartsmonitor.nl.
Lees verder


Verlenging project Netwerkzorg COPD Waterland tot september 2014

Dit is een regionaal COPD-project en deze is in november 2010 van start gegaan. Het betreft een multidisciplinair nascholings- en implementatieproject, in netwerkvorm opgezet rondom huisarts- en verpleeghuisartspraktijken. Het is een breed-multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland, dat 3 jaar gaat duren. Onder de regio Waterland wordt verstaan het verzorgingsgebied van het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
Lees verder


NHG-Praktijkaccreditering

Gaat u voor kwaliteit, voor verantwoorde zorg, voor een succesvolle bedrijfsvoering en wilt u dat uw patiënten tevreden zijn? Optimaliseer dan uw praktijk met NHG-Praktijkaccreditering. Met NHG-Praktijkaccreditering zorgt u ervoor dat uw praktijk doelbewust investeert in de zorg voor uw patiënten en in de eigen organisatie.
Lees verder


Ouderenzorg

Rondom ouderenzorg zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen gaande die regionaal en lokaal vragen om wijziging in organisatie van zorg en ondersteuning. Kort samengevat komen deze neer op verschuiving van zorg van intra- naar extramuraal en wijkgericht samenwerken. DOKh is bezig het scholingsprogramma rond het item ouderenzorg hierop in te richten.
Lees verder


Cursus uitgelicht

Het is een nacht.... / Waarnemersdag
Het is een nacht! En om die nacht goed door te komen worden tijdens deze nascholing twee onderwerpen behandeld die vragen om extra kennis en extra oefening: Spoedgevallen in de palliatieve zorg Meestal wordt de zorg in de palliatieve fase van een patiënt gekenmerkt door vooruit denken, proactief handelen en
Meer informatie en inschrijven >