T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Begeleiding praktijkaccreditering door DOKh stopt.

In 2005 heeft DOKh aan de wieg gestaan van de uitrol van de NHG praktijkaccreditatie. De organisatie heeft zich destijds sterk gemaakt voor optimale begeleiding van de huisartsenpraktijken om de implementatie in de praktijk te bevorderen.

Medio 2005 is DOKh begonnen met 3 praktijkconsulenten en dit is uitgebreid naar 6 op het hoogtepunt van de instroom.

Praktijkaccreditering (NPA) is een levend systeem. Er is in de loop der jaren veel verbeterd aan het systeem, maar ook de praktijken die werden begeleid zijn steeds zelfredzamer geworden. En dat is ook wat het ultieme doel is van praktijkbegeleiding: begeleiding overbodig maken. En we kunnen met trots melden, dat we hier goed in zijn geslaagd.

Op dit moment begeleidt DOKh nog slechts een klein aantal praktijken, voor een beperkt aantal uren. Daarom is nu het moment gekomen voor DOKh om deze activiteit te beëindigen.

Praktijken die nog een geldig tegoed hebben op hun strippenkaart, zullen tot de afloop hiervan nog steeds begeleid worden door Arja Littink-Blom. Als zij daarna toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen zij Arja op persoonlijke titel benaderen voor begeleiding.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Arja Littink-Blom. Dit kan telefonisch: 06-10370917 of via de mail: alittink@dokh.nl

Filter projecten

Gevonden projecten


Er zijn geen projecten gevonden

Cursus uitgelicht

Caspir vervolg cursus (M6)
Om voor hercertificering in aanmerking te komen, dient de deelnemer binnen 3 jaar na certificering CASPIR tweemaal een module 6 gevolgd te hebben (waarvan eenmaal vervangen mag worden door de CASPIR Online module) en goedkeuring te ontvangen over een portfolio van de 8 laatst afgenomen spirometrieën. Daarnaast geldt als richtlijn dat een praktijk ca. 80 spirometrieën per jaar dient af te nemen.
Meer informatie en inschrijven >