T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Kwaliteit met meerdere systemen mogelijk!

Bezig zijn met de kwaliteit van zorg is voor elke huisarts vanzelfsprekend: u wilt uw werk zo goed mogelijk doen. Op medisch-inhoudelijk gebied, maar ook organisatorisch wilt u optimale zorg bieden. U doet het, maar hoe maakt u het zichtbaar?

Door gebruik te maken van een kwaliteitssysteem wordt kwaliteit van uw huisartsenpraktijk aangetoond, vastgesteld en geborgd. Zo krijgt u een goed inzicht in wat u en uw medewerkers doen en hoe uw praktijk reilt en zeilt. Zoals een van de geaccrediteerde artsen stelde: 'Ik kreeg rust in mijn hoofd doordat ik weer overzicht had'.

Wat moet je doen?

Een huisarts doet dus eigenlijk al veel als het gaat om volgen en verbeteren van werkzaamheden in de praktijk. Het feit is dat deze processen meestal niet zijn vastgelegd en geordend. Werken aan kwaliteitsverbetering betekent in het eerste jaar alle processen in kaart brengen door die te beschrijven en te bespreken met alle praktijkmedewerkers. Jaarlijks worden mogelijke hiaten gesignaleerd en opgelost door geplande verbeteracties. Zo ontwikkelt u een up-to-date kwaliteitssysteem voor uw praktijk.

Dan heb je ook wat?

Een kwaliteitssysteem zorgt voor:

Help!

Het opzetten van een kwaliteitssysteem (lees: beschrijven van werkprocessen) voor uw praktijk is niet waarvoor u heeft 'doorgeleerd' als arts. Daarom is het mogelijk ondersteuning in te huren. De consulenten van DOKh leveren ondersteuning in alle soorten en maten: van volledig beschrijven van alle processen in uw praktijk en het schrijven van verbeterplannen tot het proces bewaken, het verrichten van interne audits en het geven van een advies bij de keuze van een systeem.

De volgende systemen worden door DOKh ondersteunt:

De consulent kan u veel tot weinig werk uit handen nemen.

Arja Littink, coördinator/consulent
E  alittink@dokh.nl

Hetty Cox, huisarts/stafmedewerker kwaliteit DOKh    
hetty.cox@planet.nl

In januari 2014 hebben we een folder uitgebracht met alle kwaliteitsprojecten. Deze kunt u hier bekijken.

Onderstaand vindt u een overzicht van alle lopende projecten, u kunt tevens zoeken op trefwoord.

Filter projecten

Gevonden projecten


DEKRA - Wat kan DEKRA betekenen voor de huisarts?

Wat kan DEKRA betekenen voor de huisarts? De norm 'Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken' is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in het proces van farmaceutische patiëntenzorg in de apotheekhoudende huisartspraktijk. De norm is erkend door alle betrokken partijen, zoals IGZ, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms.
Lees verder


ISO in de Zorg

In november 2012 werd de Europese norm "ISO in de Zorg" in Nederland gelanceerd. DOKh heeft deze methode opgenomen in haar dienstenpakket. Het bestaat uit: 1. Een op maat gemaakt compact praktijkhandboek met beleid en procesbeschrijvingen; 2. Een handige kwaliteitsjaarplanner op www.huisartsmonitor.nl.
Lees verder


Verlenging project Netwerkzorg COPD Waterland tot september 2014

Dit is een regionaal COPD-project en deze is in november 2010 van start gegaan. Het betreft een multidisciplinair nascholings- en implementatieproject, in netwerkvorm opgezet rondom huisarts- en verpleeghuisartspraktijken. Het is een breed-multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland, dat 3 jaar gaat duren. Onder de regio Waterland wordt verstaan het verzorgingsgebied van het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
Lees verder


NHG-Praktijkaccreditering

Gaat u voor kwaliteit, voor verantwoorde zorg, voor een succesvolle bedrijfsvoering en wilt u dat uw patiënten tevreden zijn? Optimaliseer dan uw praktijk met NHG-Praktijkaccreditering. Met NHG-Praktijkaccreditering zorgt u ervoor dat uw praktijk doelbewust investeert in de zorg voor uw patiënten en in de eigen organisatie.
Lees verder


Visitatieverplichting opgenomen in praktijkaccreditering

Deelname aan een visitatieprogramma is een herregistratie-eis die per 1 januari 2016 wordt gehandhaafd door de RGS. Door praktijkaccreditering te accepteren als methode om te voldoen aan de visitatieverplichting, wordt stapeling van eisen voorkomen. Hoewel het accent...
Lees verder


Cursus uitgelicht

Amstelland Samen Scholen: Oogheelkundige patiënten
Binnen de huisartsenpraktijk heeft u te maken met diverse oogheelkundige aandoeningen. Soms zijn facetten van deze aandoeningen onvoldoende bekend waardoor met name prognoses, behandelmethoden en de herkenning van aandoeningen vragen bij patiënten oproepen.
Meer informatie en inschrijven >