"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

Kwaliteitsprojecten

Filter projecten

Gevonden projecten

Eerstelijns GGZ

Steeds meer mensen kampen met klachten van psychische aard. Zij komen grotendeels terecht bij de huisarts, die de diagnose stelt, een behandeling inzet of verwijst naar hulpverleners in de eerste lijn en zo nodig in de tweede lijn. Het behandelen van patiënten met psychische klachten gebeurt bij voorkeur en steeds vaker in de eerste lijn. DOKh ondersteunt huisartsenpraktijken bij het optimaliseren van de zorg voor ggz-patiënten.
Lees verder


Ouderenzorg

Rondom ouderenzorg zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen gaande die regionaal en lokaal vragen om wijziging in organisatie van zorg en ondersteuning. Kort samengevat komen deze neer op verschuiving van zorg van intra- naar extramuraal en wijkgericht samenwerken. DOKh is bezig het scholingsprogramma rond het item ouderenzorg hierop in te richten.
Lees verder