Inschrijven

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Gegevens deelnemer:

M V *
*
*
*
*


*
  *
  *
 


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
het Nascholingsabonnement en gaat akkoord met de voorwaarden van het Nascholingsabonnement.

*

De betaling van het Nascholingsabonnement en de aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling dient identiek te zijn.

Ik heb reeds een aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling bij DOKh. Deze betaalgegevens (facturering of incasso) mogen voor het Nascholingsabonnement worden overgenomen.

Ik heb (nog) geen aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling bij DOKh of heb deze wel maar wens deze gegevens voor de eerstvolgende betaling ook te wijzigen naar de volgende betaalwijze:

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.

Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt geïncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen


Ik ontvang graag een factuur.


Mijn privé-adres
Mijn werkadres


Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden Nascholingsabonnement.*