"Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen."
~ Denis Diderot
 

Scholingen op maat (over chronische ziekten)

Wij bieden verschillende cursussen aan op het gebied van Diabetes Mellitus type 2, Astma en COPD, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en ouderenzorg voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten, voor beginners en gevorderden. Dit kan voor iedere groep afzonderlijk, maar ook gezamenlijk. Alle cursussen zijn gericht op implementatie in de praktijk en worden verzorgd door ervaren huisartsen en verpleegkundigen. Deze scholingen kunnen in een groep, van minimaal 12 deelnemers, maar ook in company gegeven worden, dan is het minimum aantal deelnemers 6.

Het is ook mogelijk om voor een specifieke vraag scholing te organiseren op het gebied van een van de chronische ziekten dan wel een combinatie daarvan. Zo kunnen specifieke aandachtspunten vanuit uw zorggroep dan wel t.a.v. beleid in uw HOED in de scholing verwerkt worden. Scholingen kunnen in de eigen regio gegeven worden maar ook bij u in de praktijk.

Onderstaand vindt u een overzicht van onze cursussen.

Filter scholingen

Gevonden scholingen


Astma: Wereld astma patiënt

Leerdoelen: Pathofysiologie astma; Triggers...
Meer informatie en inschrijven >


Astma: Zelfmanagement

Leerdoelen: Randvoorwaarden; Educatie patiënt...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: CASPIR, Spirometrie cursus CAHAG

Leerdoel: Goed spirometrisch onderzoek in procedure/indicatie en interpretatie.
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Consultatie in eigen praktijk

Leerdoel: Advies over knelpunten in structureren COPD zorg in de praktijk.
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Diagnostisch traject

Leerdoelen: Aanleren protocol diagnostiek; Omgaan met Kwaliteit van leven lijsten & MRC...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Exacerbaties

Leerdoelen: Gevolgen exacerbaties voor COPD; Behandeling exacerbaties...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Inhalatie techniek in samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS)

Leerdoelen: Informatie over belang en effect van inhalatie; Instructie gebruik inhalatoren...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Intensieve behandelfase

Leerdoelen: Structuur en inhoud van controles; Educatie vaardigheden...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Ketenzorg op basis van het boek protocollaire COPD zorg

Leerdoelen: Bekendheid werkwijze en resultaten andere disciplines: FT/ LWV thuiszorg/diëtiste, longarts en apotheek; Uitleg verwijsindicaties...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Rol van spirometrie in de praktijk

Leerdoelen: Kennis over procedure onderzoek en vragen kunnen beantwoorden over verloop onderzoek; Uitleg van relevante begrippen en termen in het spirometrie onderzoek zoals obstructie FVC, FEV1, FER, reversibiliteit, hyperreactiviteit...
Meer informatie en inschrijven >