"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg."
~ Milton Berle
 

DOKhap voor huisartsen

Filter scholingen

Gevonden scholingen


Acute kindergeneeskunde

Een acuut ziek kind... hoe reageert u daarop? Voelt u zich op dit moment voldoende capabel om adequaat te handelen bij een spoedgeval bij kinderen?
Meer informatie en inschrijven >


Agressiereductietraining

Iedereen kan te maken krijgen met een agressieve patiënt zowel de huisarts, de assistent als de chauffeur. In deze training wordt ingegaan op verschillende soorten van agressief gedrag en hoe u hier in de praktijk op kan reageren.
Meer informatie en inschrijven >


Brandwonden

Een voor velen waarschijnlijk herkenbare situatie. Een moeder belt in paniek naar de huisartsenpost. Haar zoontje van 3 jaar heeft hete thee over zich heen gekregen. Op de achtergrond hoor je het kind hartverscheurend huilen. Welke vragen stel je en welke adviezen geef je aan de moeder?
Meer informatie en inschrijven >


Intervisietraining voor regieartsen

De ANW-dienstenposten voor huisartsenzorg zijn een plek van ontwikkeling en vernieuwing. Stevigheid, visie en professionaliteit zijn van groot belang in het streven naar kwaliteit. Dit geldt zowel voor de organisatie als de individuele professionals. De regie-artsenfunctie is een relatief nieuwe functie. Huisartsen zullen in deze functie moeten en kunnen groeien.
Meer informatie en inschrijven >


Patiënten met diabetes

In deze training frissen wij de basiskennis diabetes op en worden acute situaties besproken.
Meer informatie en inschrijven >


ABCDE scenariotraining

De theorie van de ABCDE- systematiek wordt kort toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van een casus met een LOTUS patiënt. De cursist wordt getraind in het primair benoemen van symptomen en toestandsbeeld van de patiënt met acute ernstige klachten volgens de ABCDE systematiek. Aandacht zal worden besteed aan efficiënt communiceren in kritische situaties.
Meer informatie en inschrijven >


Reanimatie BLS/AED training

De training omvat het aanleren van de basisreanimatie volgens de vierstappen leermethode van het levensreddend handelen. Bij een herhalingsles wordt ook aandacht gegeven aan eenvoudige EHBO-handelingen.
Meer informatie en inschrijven >


Regiearts basistraining

Samen met de verantwoordelijke triagist (coördinerend assistente) is de regiearts verantwoordelijk voor een goed verloop van de dienst: qua organisatie en medisch inhoudelijk. Geen sinecure, er wordt nogal wat verwacht van deze arts: superviseren en autoriseren, telefonische adviezen, urgentiebepaling visites etc., en bij drukte en onverwachte gebeurtenissen op de post daadwerkelijk leiding geven aan collega's en triagisten.
Meer informatie en inschrijven >


Regiearts basis- en vervolgtraining LIVE ONLINE

Stichting DOKh biedt ook de mogelijkheid om de Regiearts basis- en vervolgtraining live online te verzorgen via Zoom.
Meer informatie en inschrijven >


Regiearts vervolgtraining

In deze cursus staat de samenwerking centraal tussen coördinerend triagist en de regiearts. In het kort worden de boodschappen uit de basis cursus met elkaar besproken en het belang geïllustreerd van goed luisteren.
Meer informatie en inschrijven >