"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

DOKhap voor huisartsen

Filter scholingen

Gevonden scholingen


ABCDE scenariotraining voor huisartsen en (vaste) waarnemers

De theorie van de ABCDE- systematiek wordt kort toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van een casus met een LOTUS patiënt. De cursist wordt getraind in het primair benoemen van symptomen en toestandsbeeld van de patiënt met acute ernstige klachten volgens de ABCDE systematiek. Aandacht zal worden besteed aan efficiënt communiceren in kritische situaties.
Meer informatie en inschrijven >


Acute Kindergeneeskunde voor huisartsen (vaste) waarnemers

Een acuut ziek kind... hoe reageert u daarop? Voelt u zich op dit moment voldoende capabel om adequaat te handelen bij een spoedgeval bij kinderen?
Meer informatie en inschrijven >


Regiearts/telefoonarts training voor huisartsen en (vaste) waarnemers vervolg

In deze cursus staat de samenwerking centraal tussen coördinerend triagist en de regiearts. In het kort worden de boodschappen uit de basis cursus met elkaar besproken en het belang geïllustreerd van goed luisteren.
Meer informatie en inschrijven >


Regiearts/telefoonarts training voor huisartsen en (vaste) waarnemers basis

Samen met de verantwoordelijke triagist (coördinerend assistente) is de regiearts verantwoordelijk voor een goed verloop van de dienst: qua organisatie en medisch inhoudelijk. Geen sinecure, er wordt nogal wat verwacht van deze arts: superviseren en autoriseren, telefonische adviezen, urgentiebepaling visites etc., en bij drukte en onverwachte gebeurtenissen op de post daadwerkelijk leiding geven aan collega's en triagisten.
Meer informatie en inschrijven >


Intervisie training voor regieartsen

De ANW-dienstenposten voor huisartsenzorg zijn een plek van ontwikkeling en vernieuwing. Stevigheid, visie en professionaliteit zijn van groot belang in het streven naar kwaliteit. Dit geldt zowel voor de organisatie als de individuele professionals. De regie-artsenfunctie is een relatief nieuwe functie. Huisartsen zullen in deze functie moeten en kunnen groeien.
Meer informatie en inschrijven >


Reanimatie BLS/AED voor huisartsen en (vaste) waarnemers

De training omvat het aanleren van de basisreanimatie volgens de vierstappen leermethode van het levensreddend handelen. Bij een herhalingsles wordt ook aandacht gegeven aan eenvoudige EHBO-handelingen.
Meer informatie en inschrijven >


Brandwonden voor huisartsen en (vaste) waarnemers

Een voor velen waarschijnlijk herkenbare situatie. Een moeder belt in paniek naar de huisartsenpost. Haar zoontje van 3 jaar heeft hete thee over zich heen gekregen. Op de achtergrond hoor je het kind hartverscheurend huilen. Welke vragen stel je en welke adviezen geef je aan de moeder?
Meer informatie en inschrijven >


Patiënten met diabetes voor huisartsen en (vaste) waarnemers

In deze training frissen wij de basiskennis diabetes op en worden acute situaties besproken.
Meer informatie en inschrijven >


Spoedgevallen in de palliatieve zorg voor huisartsen en (vaste) waarnemers

Meestal wordt de zorg in de palliatieve fase van een patiënt gekenmerkt door vooruit denken, proactief handelen en symptomen bestrijden. Als eigen huisarts hoor je op de hoogte te zijn van de wensen van je patiënt: wil deze in noodgevallen nog opgenomen worden in het ziekenhuis of wil hij dit absoluut niet meer?
Meer informatie en inschrijven >


Agressiereductie training voor huisartsen en (vaste) waarnemers

Iedereen kan te maken krijgen met een agressieve patiënt zowel de huisarts, de assistent als de chauffeur. In deze training wordt ingegaan op verschillende soorten van agressief gedrag en hoe u hier in de praktijk op kan reageren.
Meer informatie en inschrijven >