T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Netwerkzorg COPD Waterland

Dit is een regionaal COPD-project en deze is in november 2010 van start gegaan. Het betreft een multidisciplinair nascholings- en implementatieproject, in netwerkvorm opgezet rondom huisarts- en verpleeghuisartspraktijken. Het is een breed-multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland, dat 3 jaar gaat duren. Onder de regio Waterland wordt verstaan het verzorgingsgebied van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Huisartsen, verpleeghuisartsen, POH's, longartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en thuiszorgmedewerkers werken er in samen. Zorgcirkel, Evean en SALT worden bij het project betrokken.

Dit COPD-project onderscheidt zich van andere COPD-projecten door de zeer brede multidisciplinaire samenwerking en door de aandacht voor alle stadia van COPD, dus ook de fase met ernstige ziektelast, inclusief de palliatieve zorg. Patiëntenorganisatie Zorgbelang Noord-Holland is nauw bij het project betrokken, met name bij het ontwikkelen en implementeren van een individueel zorgplan.

DOKh is van af het begin bij dit project betrokken. DOKh verzorgt de scholingen binnen het project en Hetty Cox als kaderhuisarts astma/ COPD ondersteunt zij de project leidingen draait mee in diverse commissies. Een praktijkconsulente van DOKh voert bij elke nieuwe deelnemende huisartsenpraktijk een nulmeting uit en begeleidt het daaruit volgende verbetertraject.

Tot nu toe zijn de volgende scholingen en activiteiten door DOKh georganiseerd:

Januari 2010:
2-daagse scholing in samenwerking met Zorgdraad met aandacht voor de basis van multidisciplinaire COPD zorg.

December 2010:
Startscholing voor alle disciplines betrokken bij het project. Informatie over opzet en doelen project, kennismaking alle deelnemers en de mogelijkheden in COPD zorg van alle verschillende disciplines.

April 2011:
Scholing voor alle disciplines met toelichting voortgang projectt . 2 workshops: Motivational interviewing in het licht van stoppen met roken en Het gebruik van vragenlijsten door de fysiotherapeut en in de huisartsenpraktijk.

Zomer 2011:
nulmetingen bij de tweede groep deelnemende huisartsenpraktijken en opzet verbetertraject7

Maart 2013:
IMIS Nascholing zie hiervoor nascholingen.

Het organogram Netwerkzorg COPD Waterland kunt u hier downloaden.


Meer informatie

Wilt u meer weten over Netwerkzorg COPD Waterland? Neem dan contact op met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E irietbroek@dokh.nl

Cursus uitgelicht

Engels voor assistenten
Omdat ook veel Engelssprekende mensen de huisartspraktijk bellen en bezoeken, is het onontbeerlijk voor assistenten om een goede basiskennis van het Engels over zorg-gerelateerde triagevragen en medische onderwerpen te hebben. Een goede zorg mag immers niet stuklopen op een gebrekkige communicatie. Voor assistenten die graag het zekere voor het onzekere nemen...
Meer informatie en inschrijven >