(Eigenaar van) een zorgorganisatie

Geschilleninstantie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle organisaties met zorgaanbieders vanaf 1-1-2017 aangesloten dienen te zijn bij een onafhankelijke Geschilleninstantie.

Klachtenregeling incl. inzet klachtenfunctionaris

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle organisaties met zorgaanbieders vanaf 1-1-2017 aangesloten dienen te zijn bij een onafhankelijke Klachtenregeling c.q. inzet klachtenfunctionaris kunnen aanbieden.

Aansluiting Geschilleninstantie & Klachtenregeling voor organisaties (kliniek/praktijk)

Voor organisaties is het mogelijk aan te sluiten voor zowel de Geschilleninstantie als de Klachtenregeling, met of zonder artsen in dienst.

Personeel in loondienst valt dan onder zowel de Geschilleninstantie als de Klachtenregeling van de organisatie.

Als u praktijk-/kliniekeigenaar bent maar zelf geen arts, kunt u de organisatie aansluiten voor alle overige medewerkers en artsen die in loondienst zijn.

Als de praktijkeigenaar zelf arts is, dient deze op eigen naam een Geschillenregeling en klachtenregeling te hebben. Personeel in dienst van de arts/organisatie vallen dan onder de aansluitingen van de arts/eigenaar.

Alle bij de organisatie werkzame artsen die niet in loondienst zijn (zzp’ers, waarnemers, zelfstandig artsen), kunnen geen gebruik maken van de Geschilleninstantie van de organisatie of praktijkeigenaar die zelf arts is en dienen zich individueel aan te sluiten voor de Geschilleninstantie, dit kan uitsluitend via onze website: klachten-en-geschillenregeling

Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun aansluiting en betaling van de factuur.

Wellicht wel verstandig de arts(en) te vragen, na bevestiging, een kopie van hun polis aan de werkgever te overhandigen c.q. door te sturen. In het kader van de AVG mag DOKh deze niet aan derden verstrekken.

Zij mogen wel gebruik maken van de Klachtenregeling van de organisatie, mits de klacht betrekking heeft op handelen binnen de betreffende organisatie.

Aansluiten van de organisatie kan d.m.v. het invullen van een aanvraagformulier en deze is op te vragen bij mevrouw J. Lentz (directeur DOKh) via jlentz@dokh.nl.