Zorgaanbieder

De Wkkgz verplicht u zich aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. Daarnaast verplicht de Wkkgz u om een onafhankelijk Klachtenfunctionaris aan te wijzen. Deze kan uw patiënt bijstaan in het geval deze een klacht heeft en kan tussen u en de patiënt bemiddelen.

Indien uw patiënt een klacht heeft, zult u als zorgaanbieder met de klager in gesprek gaan met als doel er samen uit te komen. U dient uw patiënt te wijzen op de mogelijkheid dat hij/zij zich kan laten bijstaan door een onafhankelijk Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris staat uw patiënt bij maar kan daarnaast met toestemming van beide partijen bemiddelen. Lukt de bemiddeling niet of is de patiënt niet tevreden met uw oordeel dan is er sprake van een geschil. De patiënt kan een geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie van DOKh. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel over het geschil binnen zes maanden en kan een schadevergoeding toekennen van € 25.000,-

U kunt als arts aansluiten bij zowel de Geschilleninstantie als bij de klachtenregeling (onafhankelijk Klachtenfunctionaris) van DOKh. 

U kunt als verloskundige aansluiten bij de klachtenregeling van DOKh.

De klachtenregeling van DOKh is laagdrempelig én met een persoonlijke benadering.

Wilt u aansluiten klik dan op de button aansluiten en vervolgens op uw eigen beroepsgroep.