"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Aansluiting arbo- en bedrijfsarts

Vanuit de Wkkgz bent u verplicht zich per 1 januari 2017 aan te sluiten bij een Geschilleninstantie.

DOKh biedt een landelijke Geschilleninstantie waarvoor wij officieel de erkenning hebben gekregen van het ministerie van VWS.

U kunt zich vanaf heden aansluiten bij de Geschilleninstantie van DOKh.

De kosten hiervoor bedragen € 145,- excl. btw per jaar ongeacht het aantal geschillen.

Daarnaast verplicht de Wkkgz u om een onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te wijzen die uw patiënt kan bijstaan in het geval deze een klacht heeft en deze kan tussen u en de patiënt bemiddelen. In combinatie met de aansluiting bij de Geschilleninstantie geldt een pakketprijs van € 200,- per jaar.

Indien u alleen de klachtenfunctionaris (dus géén aansluiting bij de Geschilleninstantie) wilt betrekken betaalt u een bedrag van € 80,- excl. btw per jaar.

Let op

Volgens artikel 1, vierde lid van de Wkkgz is de klachten- en Geschillenbehandeling niet van toepassing op verzuimbegeleiding. In de Arbowet artikel 14, tweede lid onder h staat echter: “de bedrijfsarts heeft een adequate procedure voor het afwikkelen van klachten”.

Dit betekent dat u als bedrijfs- of Arboarts niet aangesloten hoeft te zijn bij een geschilleninstantie indien u enkel en alleen werkzaamheden verricht in het kader van verzuimbegeleiding. U dient echter wel een adequate klachtenregeling te hebben.

Voor de duidelijkheid: DOKh biedt haar klachtenregeling incl. Klachtenfunctionaris ook voor de verzuimbegeleiding aan. Echter na het traject van de klachtafhandeling staat de weg naar de Geschilleninstantie niet open.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek (fmoerbeek@dokh.nl).

Voor meer informatie over de calamiteitencommissie van DOKh kunt u hier kijken.

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Gegevens deelnemer:

M V *
*
*
*
*


*
  *
  *
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Overig, namelijk:


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


*
*

Op onderstaande tarieven wordt voor arbo-artsen en bedrijfsartsen 21% btw berekend. Indien het voor DOKh niet duidelijk is of u btw-plichtig bent, zullen wij btw in rekening brengen.

Geschilleninstantie en individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 200,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal, de Klachtenregeling wordt voor het volledige jaar berekend)

Geschilleninstantie € 145,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal)

Individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 80,- (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Calamiteiten € 70,00 / € 95,00 (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)


*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.*

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt ge�ncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

Ik ontvang graag een factuur.Mijn privé-adres
Mijn werkadres