Aansluiting huisarts

Vanuit de Wkkgz bent u verplicht zich per 1 januari 2017 aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. DOKh biedt een landelijke Geschilleninstantie waarvoor wij officieel de erkenning hebben gekregen van het ministerie van VWS.

Bent u arts en doet u cosmetische verrichtingen, dan verzoeken wij u zich aan te melden via het inschrijfformulier voor 'cosmetisch artsen'.

Tarieven:

U kunt zich vanaf heden aansluiten bij de Geschilleninstantie van DOKh. De kosten hiervoor bedragen € 145,- per jaar ongeacht het aantal geschillen.

Daarnaast verplicht de Wkkgz u om een onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te wijzen die uw patiënt kan bijstaan in het geval deze een klacht heeft en deze kan tussen u en de patiënt bemiddelen. In combinatie met de aansluiting bij de Geschilleninstantie geldt een pakketprijs van € 200,- per jaar.

Indien u alleen de klachtenfunctionaris (dus géén aansluiting bij de Geschilleninstantie) wilt betrekken betaalt u een bedrag van € 80,- btw per jaar.

Welkomstaanbod voor nieuwe individuele aansluitingen (artsen die zich voor het eerst aanmelden krijgen):

 • het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis.
 • het jaar erop voor 50% van het normale tarief.

Bovenstaande geldt als u zich voor minimaal 4 jaar committeert voor zowel een aansluiting voor de Geschilleninstantie als de Klachtenregeling bij DOKh. Dit aanbod geldt niet als u alleen voor een aansluiting Calamiteiten kiest.

Aan deze nieuwkomersactie zitten echter een aantal voorwaarden:

 • De tarieven voor het 3e en 4e jaar neemt u af voor het normale tarief.
 • U kunt dus niet eerder opzeggen dan eind van het 4e jaar (met een opzegtermijn van 2 maanden).
 • De kosten (50%) voor het 2e jaar en de kosten (100%) voor het 3e jaar worden direct meegenomen in de facturering van het eerste (gratis) jaar. U verplicht zich deze binnen de gestelde termijn te betalen.
 • De kosten (100%) voor het 4e jaar worden aan het einde van het 3e jaar aan u gefactureerd. U verplicht zich deze binnen de gestelde termijn te betalen.
 • Deze aanbieding is éénmalig en geldt alleen voor artsen die nog niet eerder bij DOKh een aansluiting hebben gehad.
 • Deze aanbieding vervalt als u er eenmaal bij het aansluiten voor gekozen heeft geen gebruik te willen maken van deze nieuwkomersactie.
 • Reeds gemaakte polissen zijn persoonsgebonden en worden niet opengebroken of gewijzigd.

Gratis aansluiting Calamiteiten
Indien u zich bij DOKh voor zowel de Geschilleninstantie als de Klachtenregeling aansluit, krijgt u daar gratis een aansluiting Calamiteiten t.w.v. € 95,- bij.

Indien u vragen heeft over de tarieven kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek (fmoerbeek@dokh.nl).

Meer informatie:

 • HIDHA, Assistente, POH of overig personeel in loondienst
  Voor alle medewerkers in loondienst hoeft u niets te regelen of vast te leggen. De HIDHA, assistent en POH medewerker valt automatisch onder uw aansluiting, zowel voor de aansluiting Geschilleninstantie als voor de aansluiting Klachtenregeling.
 • POH bij u gedetacheerd
  Indien de POH medewerker gedetacheerd is, dan krijgt u van de detacheringsorganisatie een overeenkomst waarin u vaststelt dat de POH medewerker in de praktijk van de huisarts werkt volgens de voor de huisarts geldende professionele standaard, wettelijke verplichtingen en de regels die gelden in de huisartsenpraktijk. Ondertekening van deze overeenkomst houdt eveneens in dat de POH medewerker onder uw aansluiting bij de Klachten- en/of Geschillenregeling van DOKh valt.
 • POH bij u werkzaam als ZZP’er
  Indien de POH medewerker als zzp-er voor u werkt, dan adviseren wij u zelf in de overeenkomst die u met de zzp-er opstelt, op te nemen dat de POH medewerker werkt volgens de voor de huisarts geldende professionele standaard, wettelijke verplichtingen en de regels die gelden in de huisartsenpraktijk. Op deze manier valt de betreffende POH medewerker ook onder uw aansluiting. De zzp-er kan ook zelf op eigen naam aansluiten bij de Klachtenregeling en/of Geschilleninstantie van DOKh. Klachten en/of Geschillen gericht tegen deze zzp-er worden dan onder zijn of haar eigen aansluiting in behandeling genomen.
 • Waarnemers
  Waarnemers dienen individueel aan te sluiten bij de Geschilleninstantie van DOKh. Voor de klachtenregeling (waaronder inzet Klachtenfunctionaris) kunt u met uw opdrachtgever(s) nader overeenkomen dat u onder de voorzieningen van de betreffende opdrachtgever(s) valt. U kunt uiteraard ook zelf aansluiten bij een klachtenregeling of de klachtenregeling van DOKh.
 • Vaste waarnemers
  Waarnemers die langdurig werkzaam zijn binnen eenzelfde praktijk, dienen (in navolging van een eigen aansluiting van de Geschilleninstantie) ook een eigen Klachtenregeling af te sluiten.
 • Werkzaam op de HAP… hoe zit dat?
  Indien u werkzaam bent op de HAP dan valt een klacht voor de werkzaamheden die u voor de HAP uitvoert onder de klachtenregeling van de HAP en wordt deze klacht op de post behandeld. Mocht de klacht uitmonden in een geschil, dan wordt deze behandeld door de Geschilleninstantie waar u bent aangesloten.
 • Leden HCA (Huisarts Cooperatie Amstelland):
  HCA heeft voor al hun leden een collectieve overeenkomst met DOKh voor het Nascholingsabonnement, de Geschilleninstantie en de Klachtenregeling.
 • Leden HKN:
  HKN (Huisartsenzorg in de Kop van Noord-Holland) heeft voor al hun leden een collectieve overeenkomst met DOKh voor de Geschilleninstantie.

Voor meer informatie over de calamiteitencommissie van DOKh kunt u hier kijken.

Inschrijven

Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

Gegevens deelnemer:

M V *
*
*
*
*


*
  *
  *
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Overig, namelijk:


  *
  *


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


*
*

Op onderstaande tarieven wordt voor arbo-artsen en bedrijfsartsen 21% btw berekend. Indien het voor DOKh niet duidelijk is of u btw-plichtig bent, zullen wij btw in rekening brengen.Geschilleninstantie en individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 200,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal, de Klachtenregeling wordt voor het volledige jaar berekend)

Geschilleninstantie € 145,- (let op: de Geschilleninstantie wordt berekend vanaf het begin van het door u opgegeven lopende kwartaal)

Individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 80,- (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Calamiteiten € 95,00 (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

Ik maak geen gebruik van het nieuwkomersaanbod en betaal de normale tarieven.
Ik ben bij DOKh nog niet eerder aangesloten voor een aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling en wens gebruik te maken van het nieuwkomersaanbod:
 • voor het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis;
 • het jaar erop voor 50% van het tarief
 • het 3e & 4e jaar voor 100% van het normale tarief
 • Ik ga akkoord met de voorwaarden dat ik niet eerder dan 2 maanden voor het einde van het 4e jaar mijn individuele overeenkomst schriftelijk kan opzeggen via aansluiting@dokh.nl.

*

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.*

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt ge�ncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

Ik ontvang graag een factuur.Mijn privé-adres
Mijn werkadres