"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn huidige aansluiting bij de Klachtenregeling?

De huidige klachtenregeling 2016 wordt automatisch voor alle aangeslotenen per 31-12-2016 stopgezet. Wenst men de klachtenregeling bij DOKh niet voort te zetten, dan hoeft men dus niets te doen.

Hoe zit het met mijn Nascholingsabonnement?
Het Nascholingsabonnement 2016 wordt automatisch omgezet in eenNascholingsabonnement 2017.

Wat moet ik doen als ik HIDHA ben?
U valt onder de Geschilleninstantie en/of Klachtenregeling van uw werkgever, mits uw werkgever een aanslutiing bij DOKh heeft afgesloten.

Wat moet ik doen als waarnemer ben?
U dient zich persoonlijk aan te sluiten bij de Geschilleninstantie. Voor de Klachtenregeling (waaronder inzet klachtenfunctionaris) kunt u met uw opdrachtgever(s) nader overeenkomen, dat u onder de voorzieningen van de betreffende opdrachtgever(s) valt. U kunt uiteraard ook zelf aansluiten bij een Klachtenregeling of de Klachtenregeling van DOKh.

Krijg ik voorlichtingsmateriaal voor mijn patiënten?
Ja, u kunt voorlichtingsfolders van ons ontvangen voor uw patiënten. Dit kan op aanvraag via klachtenengeschillen@dokh.nl

Wat zijn de tarieven voor huisartsen in 2019?

Geschilleninstantie en Klachtenregeling

€ 200,- per jaar

Geschilleninstantie

€ 145,- per jaar

Klachtenregeling

€ 80,- per jaar

Hoeveel geschillen zijn meegenomen in de aansluiting van de Geschilleninstantie?
Hier is geen limiet aan gesteld.

Hoeveel Klachten zijn opgenomen in de aansluiting bij de Klachtenregeling?
Hier is geen limiet aan gesteld.

Moet mijn aios zich aansluiten bij de Geschilleninstantie?
Nee
, de aios is ofwel in loondienst van de huisartsenpraktijk ofwel krijgt een onkostenvergoeding van de huisartsenpraktijk. In beide gevallen is de huisartsenpraktijk degene die zich op grond van de Wkkgz moet aansluiten bij een geschilleninstantie. Een geschil over de handelingen van een aios kan dan ook bij die geschilleninstantie aanhangig worden gemaakt.