"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Aansluiting verloskundigen

De Wkkgz verplicht u om een onafhankelijk Klachtenfunctionaris aan te wijzen die uw cliënt kan bijstaan in het geval deze een klacht heeft. De Klachtenfunctionaris kan tussen u en de cliënt bemiddelen. U kunt aan deze wettelijke verplichting voldoen door aan te sluiten bij de klachtenregeling van Stichting DOKh. Onze klachtenregeling voldoet aan alle wettelijke eisen.

Welkomstaanbod voor nieuwe aansluitingen (verloskundigen die zich voor het eerst aanmelden krijgen):

 • voor het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis;
 • het jaar erop voor 50% van het tarief
 • het 3e & 4e jaar voor 100% van het normale tarief (80 euro per jaar)
  • Ik ga akkoord met de voorwaarden dat ik niet eerder dan 2 maanden voor het einde van het 4e jaar mijn individuele overeenkomst schriftelijk kan opzeggen via aansluiting@dokh.nl.

  Volledigheidshalve: de kosten (50%) voor het 2e jaar en de kosten (100%) voor het 3e jaar worden direct meegenomen in de facturering van het eerste (gratis) jaar.

  Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. 

  Indien u vragen heeft over de tarieven of over onze klachtenregeling kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek via de mail of telefonisch (fmoerbeek@dokh.nl of 072-5279100).

  Inschrijven

  Heeft u eerder een account aangemaakt? Dan kunt u rechtsboven inloggen. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens op het inschrijfformulier getoond.
  Ook zonder account is inschrijven mogelijk, vul dan hieronder zelf alle velden in.

  Gegevens deelnemer:

  M V *
  *
  *
  *
  *


  *
    *
    *
  Huisartsenpraktijk
  Arbodienst
  Overig, namelijk:


    *
    *


  *
  *


  Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
  *
  Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


  *
  *


  Individuele Klachtenregeling (inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris) € 80,- (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

  Calamiteiten € 95,00 (wordt voor het volledige jaar berekend, ongeacht de startdatum)

  Ik maak geen gebruik van het nieuwkomersaanbod en betaal de normale tarieven.
  Ik ben bij DOKh nog niet eerder aangesloten voor een aansluiting Geschilleninstantie e/o Klachtenregeling en wens gebruik te maken van het nieuwkomersaanbod:
  • voor het eerste (of deel van het eerste) jaar waarin men inschrijft tot einde van dat kalenderjaar volledig gratis;
  • het jaar erop voor 50% van het tarief
  • het 3e & 4e jaar voor 100% van het normale tarief
  • Ik ga akkoord met de voorwaarden dat ik niet eerder dan 2 maanden voor het einde van het 4e jaar mijn individuele overeenkomst schriftelijk kan opzeggen via aansluiting@dokh.nl.

  *

  Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.*

  Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde bedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer.


  Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarvan ook de Geschillen e/o Klachtenregeling (indien van toepassing) wordt ge�ncasseerd. Het in te vullen rekeningnummer moet dus identiek zijn aan het rekeningnummer waarvan DOKh incasseert bij Geschillen e/o Klachten.

  Uw incassogegevens kunt u hieronder invullen

  Ik ontvang graag een factuur.  Mijn privé-adres
  Mijn werkadres