"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

PROMPT 1

Op dit moment staan we op de wachtlijst voor het (opnieuw) inkopen van PROMPT 1 bij Hogeschool Fontys. Heb je interesse in deelname? Vul dan het onderstaande formulier in en reserveer alvast een plekje! 

Zodra er data bekend zijn, ontvang je van ons bericht en kun je ons laten weten of je kunt/wilt deelnemen. 

Omschrijving:

PROMPT ('Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Deze cursus biedt een introductie op onderzoek en behandeling volgens PROMPT, waarbij het accent ligt op het aanleren van de techniek, en is uitsluitend toegankelijk voor logopedisten. Een gedetailleerde reader is onderdeel van deze cursus.

Tijdens de cursus wordt de fonetiek van het Nederlands gebruikt en worden de PROMPTS voor de Nederlandse spraakklanken geoefend.

Inhoud:

Er wordt gewerkt met het model van de 'Motor Speech Hierarchy'. Dit wordt gedaan aan de hand van centrale casuïstiek.

Er is ook aandacht voor het totale communicatieve kader waarbinnen de spraak zich bevindt. Het primaire doel van de behandeling met PROMPT is een zo optimaal mogelijke communicatie te bereiken binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft.

Na de cursus kunt u het geleerde toepassen in uw eigen werksetting om uw cliënten te helpen bij het vormen en oproepen van de juiste bewegingspatronen voor spraak. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidseis van 100%.

Accreditatie:

De cursus PROMPT 1 is geaccrediteerd bij de Stichting ADAP voor 30 punten. Studiebelasting 30 uur.


Meer informatie

Heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Karin Postma
T 072 - 527 91 00
E kpostma@dokh.nl

Interesse?

*
*
*
*