"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

(MIO) training: Gezamenlijke besluitvorming bij stuitligging

Datum:
Vrijdag 18 juni 2021
Tijdstip:
13.00 - 17.00 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
Element Offices De Goeman
Goeman Borgesiuslaan 77 , 3515 ET UTRECHT
Accreditatie:
5 uur
Kosten:
Factuur: € 225,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Wietske Duinsbergen; psycholoog en docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E abreed@dokh.nl

Cliënten waarvan de foetus rond de à terme datum in stuitligging liggen (3 a 4 %) krijgen te maken met keuzes waarbij de opties veelal gekenmerkt worden door het feit dat ze zowel een voordeel als een nadeel in zich hebben. Hierdoor kunnen cliënten (en hun partners) zich voor een dilemma gesteld zien, hetgeen hun keuze voor het te volgen beleid bemoeilijkt. Deze keuze kan daarnaast gecompliceerd worden door ervaringen en keuzes van anderen die sturing geven aan het besluitvormingsproces op een wijze die niet per se in lijn is met de huidige evidence.

De vraag is hoe je als zorgprofessional zinnig met deze vraagstukken en dynamiek om kunt gaan. We weten dat zorg die aansluit op- en rekening houdt met de werkelijke behoeften van cliënten en tegelijk past binnen de mogelijkheden van de betrokken zorgverleners tot betere uitkomsten leidt. Daarom wordt gezamenlijke besluitvorming als een passend ervaren om in gesprek te gaan over het te volgen beleid bij een stuitligging, hoewel dat niet altijd even makkelijk is.

DOKh biedt je de praktische scholing Gezamenlijke besluitvorming bij stuitligging. Tijdens de scholing worden recente evidence betreffende beleid bij stuitligging methodisch en interactief doorgenomen, wordt de kern van de gespreksvorm ‘gezamenlijke besluitvorming’ besproken en krijg je de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide onderdelen staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Herstructureren, opfrissen en verdiepen van uw kennis over het beleid bij een stuitligging die dienend is aan de cliënte en uzelf;
  • Ervaren en reflecteren op de drie fases van gezamenlijke besluitvorming; introductie van de keuze, uitwisselen van informatie, hulp bieden bij besluitvorming;
  • Schakelen tussen de rol van coach/counselor en gezondheidsbevorderaar, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen;
  • Ervaren van het bieden van zorg waarbij rekening gehouden wordt met alle drie de pijlers van Evidence Based Medicine;
  • Stilstaan bij eigen opvattingen betreffende het beleid bij een stuitligging.

Vanwege het praktische karakter van de training wordt het aantal deelnemers beperkt. Voorafgaand aan de training wordt je gevraagd een voorbereidingsopdracht te maken.

Accreditatie

Geaccrediteerd door de KNOV voor 5 uur (waarvan 3 uur onder categorie A "bij- en nascholing" en 2 uur onder categorie C "methodisch intercollegiaal overleg") onder ID nummer 366118.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

13.00 - 14.45 uur
Interactieve inleiding op het thema gezamenlijke besluitvorming bij een stuitligging met aandacht voor beschikbare evidence, leervragen van de deelnemers en reflectie op eigen handelen
Utrecht

14.45 - 15.00 uur
Korte pauze
Utrecht

15.00 - 17.00 uur
Training met actrice, met reflectie op eigen handelen, uitproberen van nieuwe manieren van werken en het reflecteren op deze ervaring.
Utrecht


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


 
 


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.