(MIO) training: Rouw- en verliesbegeleiding

Datum:
Maandag 8 november 2021
Tijdstip:
9.00 - 13.00 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
ONLINE
n.v.t. 0 , 0000 AA ONLINE
Accreditatie:
4,5 uur
Kosten:
Factuur: € 225,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Dr. Linda Martin, communicatie trainer; onderzoeker Midwifery Science VUmc / docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam onder meer over het onderwerp “zingevende gespreksvoering bij zwangerschapsafbreking”.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E abreed@dokh.nl

Stuur door naar collega

Stuur door naar een collega

Via onderstaand formulier stuur je de url naar deze pagina door naar je collega of eventuele andere geïnteresseerden.

MIO training: Rouw- en verliesbegeleiding

Zwangerschap en geboorte zijn van alle tijden evenals rouw- en verlieservaringen die daarbij kunnen ontstaan. Wat als verlies wordt gezien en waarover gerouwd wordt, wordt tegenwoordig ook beïnvloed door (sociale) media, films en documentaires waarin de ‘maakbaarheid’ van het leven op diverse wijzen naar voren komt. Rondom de zwangerschap kunnen rouw en verlies gaan over overlijden, over aangeboren afwijkingen, zwangerschapsafbreking en ook over de geboorte van een kind dat niet voldoet aan de (impliciete) verwachtingen (e.g. qua uiterlijk, geslacht, gedrag) of over een baring die anders is verlopen dan gehoopt, een relatie die eindigt etc.

Rouw en verlies kan ouders raken op alle niveaus van hun mens-zijn; zowel lichamelijk, emotioneel, intellectueel als existentieel. Voor hulpverleners vraagt dit zorg te bieden waarbij rekening wordt gehouden met deze 4 dimensies en samen met ouders te kiezen waar de meeste aandacht nodig. Het toepassen van bovenstaande, wetenschappelijke, zorg-ethische inzichten, op een wijze die aansluit bij de cliënte, kan extra oefening vragen.

DOKh biedt je deze praktische training ‘Rouw- en verliesbegeleiding. Tijdens de training wordt de theorie van rouw en rituelen bij een zwangerschapsonderbreking interactief met je besproken, wordt gekeken naar de beschikbare evidence vanuit zorg-ethisch perspectief rouw- en verliesbegeleiding en krijg je de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Herkennen van de diverse ‘fasen’ van rouw in praktijk situaties; wisselwerking theorie versus praktijk;
  • Ervaren en reflecteren op de vier aspecten van Zingevende gespreksvoering en hoe deze tot uiting kunnen komen in een gesprek: waarden, raadselachtigheid, traagheid en ambivalentie;
  • Schakelen tussen de rol van coach / counselor en gezondheidsbevorderaar, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen;
  • Ervaren van het bieden van zorg waarbij rekening gehouden wordt met alle dimensies van het mens-zijn van cliënten: hun lichaam, de materiele realiteit van het koppel, hun intellectuele noden, emoties, verwachtingen, intuïtie, geloof en cultuur;
  • Stilstaan bij eigen verlieservaringen en de mogelijke invloed daarvan op het rouw en verliesbegeleiding.

Online training:

Belangrijk bij deze online training is dat je vooraf goed de voorbereiding leest en maakt.
Vanwege het interactieve karakter van de training word het aantal deelnemers beperkt tot 10.
Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de ZOOM videobijeenkomst.

Bij online trainingen vragen wij je de camera aan te zetten. Alleen dan kunnen wij de scholing voor je accrediteren.

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 4,5 uur bij de KNOV (2,5 uur onder categorie A "bij- en nascholing" en 2 uur onder categorie C "Methodisch intercollegiaal overleg) onder ID nummer 361988.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

09.00 - 10.45 uur
Interactieve inleiding op het thema rouw- en verliesbegeleiding met aandacht voor beschikbare evidence vanuit zorg-ethisch perspectief, leervragen van de deelnemers en reflectie op eigen handelen
Utrecht

10.45 - 11.00 uur
Korte pauze
Utrecht

11.00 - 13.00 uur
Training met actrice: met reflectie op eigen handelen, uitproberen van nieuwe manieren van werken en het reflecteren op deze ervaring
Utrecht


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


 
 


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag. Ik ontvang een digitale factuur met de incasso-opdracht op het bovengenoemde e-mailadres.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.