"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

(MIO) training: Rouw- en verliesbegeleiding (in company)

Datum:
Vrijdag 2 oktober 2020
Tijdstip:
13.30 - 17.30 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
Amphia ziekenhuis - Breda Langendijk
Langendijk 75 , 4819 EV BREDA
Accreditatie:
4,5 uur
Kosten:
Prijs bij 12 deelnemers: € 151,25
Let op: Prijs wordt iets hoger bij minder dan 12 deelnemers: € 0,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Wietske Duinsbergen; psycholoog en docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Zwangerschap en geboorte zijn van alle tijden evenals rouw- en verlieservaringen die daarbij kunnen ontstaan. Wat als verlies wordt gezien en waarover gerouwd wordt, wordt tegenwoordig ook beïnvloed door (sociale) media, films en documentaires waarin de ‘maakbaarheid’ van het leven op diverse wijzen naar voren komt. Rondom de zwangerschap kunnen rouw en verlies gaan over overlijden, over aangeboren afwijkingen, zwangerschapsafbreking en ook over de geboorte van een kind dat niet voldoet aan de (impliciete) verwachtingen (e.g. qua uiterlijk, geslacht, gedrag) of over een baring die anders is verlopen dan gehoopt, een relatie die eindigt etc.

Rouw en verlies kan ouders raken op alle niveaus van hun mens-zijn; zowel lichamelijk, emotioneel, intellectueel als existentieel. Voor hulpverleners vraagt dit zorg te bieden waarbij rekening wordt gehouden met deze 4 dimensies en samen met ouders te kiezen waar de meeste aandacht nodig. Het toepassen van bovenstaande, wetenschappelijke, zorg-ethische inzichten, op een wijze die aansluit bij de cliënte, kan extra oefening vragen.

DOKh biedt u deze praktische training ‘Rouw- en verliesbegeleiding. Tijdens de training wordt de theorie van rouw en rituelen bij een zwangerschapsonderbreking interactief met u besproken, wordt gekeken naar de beschikbare effidence vanuit zorg-ethisch perspectief rouw en verliesbegeleiding en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Herkennen van de diverse ‘fasen’ van rouw in praktijk situaties; wisselwerking theorie versus praktijk;
  • Ervaren en reflecteren op de vier aspecten van Zingevende gespreksvoering en hoe deze tot uiting kunnen komen in een gesprek: waarden, raadselachtigheid, traagheid en ambivalentie;
  • Schakelen tussen de rol van coach / counselor en gezondheidsbevorderaar, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen;
  • Ervaren van het bieden van zorg waarbij rekening gehouden wordt met alle dimensies van het mens-zijn van cliënten: hun lichaam, de materiele realiteit van het koppel, hun intellectuele noden, emoties, verwachtingen, intuïtie, geloof en cultuur;
  • Stilstaan bij eigen verlieservaringen en de mogelijke invloed daarvan op het rouw en verliesbegeleiding.

Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt.

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 4,5 uur bij de KNOV (2,5 uur onder categorie A "bij- en nascholing" en 2 uur onder categorie C "Methodisch intercollegiaal overleg) onder ID nummer 361988.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

13.30 - 15.15 uur
Interactieve inleiding op het thema rouw- en verliesbegeleiding met aandacht voor beschikbare evidence vanuit zorg-ethisch perspectief, leervragen van de deelnemers en reflectie op eigen handelen
Breda

15.15 - 15.30 uur
Korte pauze
Breda

15.30 - 17.30 uur
Training met actrice, met reflectie op eigen handelen, uitproberen van nieuwe manieren van werken en het reflecteren op deze ervaring.
Breda


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.