"Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen."
~ Denis Diderot
 

Aanpak fractuurpreventie en osteoporose in de praktijk

Datum:
Donderdag 23 mei 2019
Tijdstip:
18.00 - 22.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Regio:
Alle
Locatie:
Hotel Golden Tulip Alkmaar
Arcadialaan 6 , 1813 KN ALKMAAR
Accreditatie:
3 uur
Kosten:
Nascholingskosten per deelnemer (factuur): € 30,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
Hetty Cox, huisarts
Docente(n):
S. Simsek, Internist-endocrinoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep en dhr. Raterman, Reumatoloog, Monique Troost programmaontwikkeling en zorgvernieuwing

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Scholing aanpak fractuurpreventie en osteoporose in de praktijk

Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien jaar doorgedrongen tot de top vijf van chronische ziekten in Nederland.
Ongeveer 900.000 Nederlanders hebben op dit moment osteoporose. Door de vergrijzing neemt osteoporose fors toe en de verwachting is dat meer dan 1,2 miljoen mensen in 2025 osteoporose hebben.
Stille epidemie.

Osteoporose wordt ook wel "de stille epidemie" genoemd omdat de aandoening zelf weinig klachten geeft. Per praktijk hebben 100-150 mensen osteoporose. Hiervan is maar 20% bekend! Er is dus sprake van onderdiagnostiek. De consequenties van osteoporose kunnen zeer ernstig zijn. Alleen al het aantal heupfracturen is in vijf jaar tijd met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017. 20% van de patienten overlijdt ten gevolge van een heupfractuur in het eerste jaar. Het is daarom van groot belang om mensen met een verhoogd risico op het krijgen van osteoporose op te sporen en te volgen en zo nodig tijdig preventief te behandelen.

Organisatie van de huisartsenpraktijk
De NHG-standaard fractuurpreventie adviseert om de zorg voor mensen met osteoporose en hen die een verhoogd risico hierop hebben op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzorgen.
De organisatie van de huisartsenpraktijk is echter veelal nog onvoldoende ingericht om de zorg voor deze mensen op een gestructureerde wijze te verzorgen. Daarnaast hebben huisartsenpraktijken beperkte tijd om de osteoporosezorg volgens de gestelde richtlijnen uit te voeren.
Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en de zorg voor ieder mens met (een verhoogd risico op) osteoporose te garanderen dient de organisatie te worden aangepast. Zoals het opzetten van een (multidisciplinair) voorlichting- en behandeltraject voor deze groep met als doel het verkleinen van het risico op fracturen.

Voor wie?
De scholing is bedoeld voor huisartsen en (verpleegkundige) praktijkondersteuners die zich bezig (gaan) houden met de zorg aan mensen met een hoog fractuurrisico. De ideale setting is dat zowel de huisarts en de praktijkondersteuner uit van een praktijk de scholing als team volgt.

Programmatijden
17.15-17.45: Registratie met broodjesbuffet
17.45-19.15: Programmaonderdeel 1; Osteoporose, diagnostiek en behandeling ter preventie van fracturen.
19.15-19.30: Koffie en thee
19.30-21.15: Programmaonderdeel 2; Het opzetten van een gestructureerd osteoporose-spreekuur.

Accreditatie
Deze scholing is voor 3 uur geaccrediteerd bij de KNMG, V&VN en NVvPO.

Deel 1

Osteoporose, diagnostiek en behandeling ter preventie van fracturen.
Wat is osteoporose?
Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van fracturen en hoe wordt de diagnose osteoporose gesteld?
Wat is het belang van casefinding bij osteoporose en welke rol kunt u hierbij innemen?
Welke behandelopties zijn er en wie van uw patiënten komt in aanmerking voor behandeling?
Welke medicamenten kan men inzetten bij osteoporose?

Leerdoelen
Inzicht krijgen in het ziektebeeld en de pathofysiologie van osteoporose;
Kennis nemen van de NHG standaard 2012 en inzicht krijgen in nieuwe ontwikkelingen in de eerste en tweede lijn;
Weten hoe risicopatiënten kunnen worden opgespoord;
Weten wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor het krijgen van fracturen, wanneer en hoe een risicoprofiel moet worden opgesteld en kunnen interpreteren van het risicoprofiel bij het bepalen van osteoporose;
Inzicht krijgen in up-to-date diagnostiek (o.a. DXA, wervelfractuur diagnostiek vitamine D bepaling);
Weten welke behandelopties er zijn en hoe hier mee om te gaan.

Deel 2
Het opzetten van een gestructureerd osteoporose-spreekuur.
Hoe zet je een gestructureerd osteoporosespreekuur op in de praktijk aan de hand van 10 stappen;
Hoe past osteoporosezorg binnen de uitvoering van de chronische zorg in de huisartsenpraktijk? (o.a. COPD, DM en ouderenzorg);
Wat komt er aan de orde tijdens het consult bij de huisarts en POH en hoe is de follow-up voor de verschillende risicogroepen?
Met wie kunt u samenwerken binnen de osteoporosezorg en wat is het belang daarvan?
Welke financieringsmogelijkheden zijn er om osteoporosezorg op te zetten en te onderhouden?

Leerdoelen
Inzicht krijgen in het belang van gestructureerde osteoporosezorg;
Weten hoe u een selectie kunt maken van de gewenste doelgroep;
Weten op welke wijze osteoporosezorg gestructureerd kan worden ingericht aan de hand van de nieuwe NHG standaard 2012;
Weten wat er aan de orde komt tijdens het consult bij de huisarts en POH en hoe de follow-up is voor de verschillende risicogroepen;
Weten met wie u binnen de osteoporosezorg kunt samenwerken en het belang inzien van die samenwerking.

Deze scholing wordt gesponsord door AMGEN, door hun bedrage is het inschrijfbedrag zo laag.


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


*


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.