"De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan."
~ Albert Einstein
 

Accreditatie

Bij DOKh kunt u accreditatie aanvragen voor scholingen t.b.v. eerstelijns zorgverleners.

DOKh beschikt over een instellingsaccreditering die het mogelijk maakt alle door DOKh georganiseerde (na)scholingen voor huisartsen, praktijkassistenten en praktijkondersteuners te accrediteren. DOKh accrediteert na beoordeling door een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).

Het is voor DOKh ook mogelijk accreditatie van nascholingsactiviteiten van derden aan te vragen voor andere dan bovengenoemde eerstelijnsberoepen in de daarvoor bestemde beroepsregisters. De beoordeling voor goedkeuring van de aanvraag ligt bij de beroepsregisters zelf.

Wilt u accreditering aanvragen voor een nascholing in één of meer van bovengenoemde registers, download dan het aanvraagformulier en stuur deze met de diverse bijlagen (programma en onderwijsmaterialen) z.s.m. aan eluinge@dokh.nl.

Wilt u voor een nascholing met meerdere data accreditering aanvragen, dan volstaat één aanvraagformulier. Gaat het om meerdere nascholingen, dan dient per scholing een aparte aanvraag ingediend te worden.

Voor bijeenkomsten georganiseerd door de WDH, Zorggroep of een ziekenhuis gelden aangepaste tarieven. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van DOKh. Indien sponsoring vanuit de farmacie of een commerciële organisatie aan de orde is, gelden echter de standaard tarieven.

Let op: Indien de aanvraag wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de aanvraagkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die al gedaan zijn. Wanneer er ook kosten gemaakt zijn voor de aanvraag bij een extern bureau, worden deze kosten ook in rekening gebracht.

Bijlagen: