"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

Aanvragen accreditatie

Bij DOKh kunt u accreditatie aanvragen voor scholingen t.b.v. eerstelijns zorgverleners.


Het is bij DOKh mogelijk om accreditatie voor nascholingsactiviteiten van derden aan te vragen. In de bijlage 'Tarieven per register' kunt u nagaan voor welke registers dit mogelijk is.  
De aanvragen voor ABC1 en NVvPO worden beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). De andere aanvragen worden beoordeeld door de beroepsregisters zelf. 

Wilt u accreditering aanvragen voor een nascholing in één of meer van bovengenoemde registers, download dan het aanvraagformulier en stuur deze met de diverse bijlagen (programma en onderwijsmaterialen) z.s.m. aan eluinge@dokh.nl

Wilt u voor een nascholing met meerdere data accreditering aanvragen, dan volstaat één aanvraagformulier. Gaat het om meerdere nascholingen, dan dient per scholing een aparte aanvraag ingediend te worden.

Voor bijeenkomsten georganiseerd door de WDH, Zorggroep of een ziekenhuis gelden aangepaste tarieven. Indien sponsoring vanuit de farmacie of een commerciële organisatie aan de orde is, gelden echter de standaard tarieven.

Let op: Indien de aanvraag wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de aanvraagkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die al gedaan zijn. Wanneer er ook kosten gemaakt zijn voor de aanvraag bij een extern bureau, worden deze kosten ook in rekening gebracht.

Bijlagen: