"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

Antistollingszorg volop in beweging, ook in NHN

Datum:
Woensdag 27 november 2019
Tijdstip:
19.00 - 21.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek, Apothekers, Tandartsen, Specialisten ouderengeneeskunde en andere geïnteresseerden
Locatie:
Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
Vondellaan 13 , 1942 LE BEVERWIJK
Accreditatie:
2 uur
Kosten:
Deelnemer (factuur): € 50,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Drs. N.R.C (Nelleke) Telgt, cardioloog, Dijklanderziekenhuis, Purmerend
Dr. L. M. (Laura) Faber, internist-hematoloog Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Graag nodigen wij u van harte uit voor de nascholing Antistolling, georganiseerd door vier regionale trombosediensten (Salt, Starlet, Diagnost IQ en trombosedienst Rode Kruis Ziekenhuis). We bespreken met u de nieuwste antistollingsrichtlijnen, de indicaties van de nieuwe antistollingsmiddelen, de ontwikkelingen in de antistollingszorg en de LTA-antistolling.


Inhoud:

Antistollingszorg is complexe zorg

In 2008 liet het HARM rapport al zien dat 20% van het aantal medicijn gerelateerde opnames te maken heeft met antistollingsmedicatie. Met de komst van de DOACs en uitbreiding van de plaatjesaggregatieremmers is deze zorg nog complexer geworden. In het recente Nivel rapport blijkt de potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald. Het rapport van de zorgkoepels “Tijd voor verbinding” is de volgende stap voor patiënten veiligheid in ziekenhuizen met als belangrijke pijler de antistollingszorg.

Wat moet er beter in de patientenveiligheid bij antistolling? Er is momenteel te veel praktijkvariatie, en te weinig (georganiseerde) kennis bij professionals en patiënten/mantelzorgers, ook is de samenwerking in de keten nog suboptimaal. Met de introductie van de LTA (Landelijke Transmurale afspraken) antistolling op 9 oktober jl. zijn er handvatten om de antistollingszorg in de keten te optimaliseren. Een deel van deze zorg zal naar de 1 ste lijn verplaatsen.

Met de komst van de DOACs is het aantal patiënten met een VKA gedaald, het is de verwachting dat dit nog verder zal afnemen. Om bovenstaande redenen hebben de vier trombosediensten (Salt, Starlet, Diagnost-IQ en trombosedienst Rode Kruis Ziekenhuis) de krachten gebundeld in het Kenniscentrum Antistolling Transmuraal Noord-Holland met als doel frontoffices in de hele regio, dus zorg dicht bij de patiënt (met behoud van identiteit / adherentie ziekenhuizen) en eén backoffice (centraal doseren, 24/7, expertise en kwaliteit, scholing, ICT) waarbij de samenwerking met de 1 ste en 2de lijn geborgen zal blijven en waarbij ook ingezet wordt op het ontwikkelen van up-to-date uniforme protocollen voor de gehele regio Noord-Holland Noord en de implementatie hiervan.

Doelen van deze bijeenkomst:

  • Kennis opdoen van de huidige diagnostiek en behandeling VTE;
  • Kennis opdoen van atriumfibrilleren en Acuut Coronair Syndroom;
  • Kennis opdoen van nieuwe antistollingsmiddelen (DOACs en TARs);
  • Uitleg ontvangen van de LTA antistolling 2019.

Accreditatie:

Huisartsen en specialisten ouderenzorg: 2 uur (ABC1)
POH: 2 uur (NVvPO)
Apothekers: wordt aangevraagd (OA)
Tandartsen: certificaat (indien gewenst)

Deze nascholing zal drie keer per jaar gegeven worden op wisselende locaties: Beverwijk, Alkmaar, Zaandam en Hoorn

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

19.00 - 19.45 uur
Laura Faber:
LTA Antistolling 2019 en VTE: Stand van zaken betreffende diagnostiek en (nieuwe) behandelingen anno 2019
Beverwijk

19.45 - 20.00 uur
Gelegenheid voor het stellen van vragen
Beverwijk

20.00 - 20.45 uur
Nelleke Telgt:
Atriumfibrilleren en Acuut Coronair Syndroom: Diagnostiek en (nieuwe) behandelingen
Beverwijk


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.