"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Caspir Basis Cursus (module 1 t/m 5)

Data meerdaagse
cursus:
Dinsdag 18 juni 2019: Caspir Basis Module 2 (fysieke bijeenkomst)
Dinsdag 19 november 2019: Caspir Basis Module 5 (fysieke bijeenkomst - examen)
Tijdstip:
18.00 - 22.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Regio:
Alle
Locatie:
DOKh
Robijnstraat 6 , 1812 RB ALKMAAR
Accreditatie:
9 uur
Kosten:
Nascholingskosten Huisarts abonnée DOKh (factuur): € 485,00
Nascholingskosten Huisarts niet abonnée DOKh (factuur): € 665,00
Nascholingskosten POH abonnée DOKh (factuur): € 385,00
Nascholingskosten POH niet abonnée DOKh (factuur): € 565,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
Hetty Cox, Kaderarts COPD
Docente(n):
Hetty Cox - Kaderarts, Bart Albers - Longarts, Chantal Braunschweiger - Longfunctie analist

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Na het volgen van deze geaccrediteerde Caspir Basis Cursus bent u als huisarts en praktijkondersteuner voldoende toegerust om in de praktijk spirometrie op de juiste wijze uit te voeren en te beoordelen. Om aan de cursus mee te doen dient de praktijk te beschikken over een spirometer met flow volume curve, volume tijd curve en moeten de basisbegrippen van spirometrie bekend te zijn. Enige ervaring in het maken en beoordelen van spirometrieën is gewenst. Deze cursus gaat uit van opdrachten die door de huisarts en praktijkondersteuner gezamenlijk worden uitgevoerd.

De CASPIR-cursus bestaat uit 5 modules:

Module 1
Thuis bestuderen van de link Spirometry Fundamentals. Circa 1 maand voor de eerste bijeenkomst ontvangt u deze per mail.

Module 2
Bijeenkomst locatie DOKh Alkmaar: een begintoets, kennis over achtergronden, uitvoering en interpretatie van de spirometrie. Oefenen in groepjes met longfunctiemeters onder leiding van een ervaren longfunctie analiste.

Module 3
Stage van een dagdeel voor de praktijkondersteuners en de huisarts bij een longfunctie-laboratorium.

Module 4
Praktijkondersteuner en huisarts bouwen in de eigen praktijk een portfolio op van tien spirogrammen met beoordeling erbij. De docenten beoordelen dit portfolio. Tevens wordt er een casus voor module 5 voorbereid. Dit huiswerk dient twee weken voor de module bij DOKh aanwezig te zijn.

Module 5 - 19 november 2019
Bijeenkomst: bespreken van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Praktijk en theoretische examen. (19 november 2019)

(LET OP: indien u module 5 niet aanwezig kunt zijn is het niet mogelijk om dit op een later tijdstip in te halen, blok deze datum dus wel direct in uw agenda).


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


*


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.