"Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen."
~ Denis Diderot
 

Caspir M6 (HONK)

Datum:
Woensdag 29 mei 2019
Tijdstip:
18.00 - 21.00 uur
Doelgroep:
Praktijkondersteuners somatiek, Huisartsen
Regio:
Alle
Locatie:
Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK)
Hertog Aalbrechtweg 5 A, 1823 DL ALKMAAR
Accreditatie:
3 uur
Kosten:
Nascholingskosten abonnée DOKh (factuur): € 165,00
Nascholingskosten niet abonnée DOKh (factuur): € 215,00
POH nascholingsabonnement DOKh (factuur): € 145,00
POH geen nascholingsabonnement (factuur): € 185,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Na het volgen van CASPIR module 1-5 krijgen zowel beoordelaar als uitvoerder een persoonlijk certificaat dat drie kalenderjaren geldig is. Het certificaat moet binnen 3 kalenderjaren verlengd worden. Lees de voorwaarden hieronder voor het certificaat en hercertificaat.

CASPIR certificaat

De deelnemer krijgt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • doorlopen van module 1 tot en met 5 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)
  • beoordeling van het portfolio (module 4) met een voldoende
  • afsluiting van het praktijkexamen (module 5) met een voldoende

Afhankelijk van de functie van de deelnemer in het spirometrieproces reikt CAHAG een CASPIR certificaat voor:

  • beoordelaar spirometrie (huisarts)
  • uitvoerder spirometrie (praktijkondersteuner, doktersassistent, praktijkverpleegkundige)

CASPIR hercertificaat

Het CASPIR certificaat kan worden verlengd als binnen drie kalenderjaren voldaan is aan de volgende voorwaarden:

De deelnemer krijgt dan een CASPIR hercertificaat voor 'uitvoerder' of 'beoordelaar'.

Verlengen CASPIR hercertificaat

Het hercertificaat kan binnen drie kalenderjaren weer verlengd worden. Zie bovenstaande voorwaarden voor het hercertificaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder en beoordelaar om te voldoen aan de eisen.

De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaar (huisarts) en één uitvoerder (POH) alle modules van de caspir cursus met goed gevolg hebben afgesloten. Wanneer één van beiden niet meer werkzaam is in de praktijk, is het de bedoeling dat een ander CASPIR gaat volgen, zodat er altijd een uitvoerderscertificaat én een beoordelaarscertificaat aanwezig zijn.

Jaartal op (her)certificaat belangrijk

Het jaartal dat op uw (her)certificaat staat bepaalt in welk jaar u weer moet voldoen aan de voorwaarden voor het hercertificaat. Bijvoorbeeld op uw (her)certificaat staat:

  • 23 maart 2017 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2020
  • 15 december 2018 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2021

Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.