"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Curriculum Ouderenzorg 2019

Data meerdaagse
cursus:
Donderdag 5 september 2019: Module 1
Donderdag 10 oktober 2019: Module 2
Donderdag 7 november 2019: Module 3
Donderdag 12 december 2019: Module 4
Tijdstip:
17.30 - 21.15 uur
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Locatie:
Hotel Oostzaan-Amsterdam
Westeinde (verl. Stellingweg) 1 , 1511 MA OOSTZAAN
Accreditatie:
12 uur
Kosten:
Nascholingskosten Huisarts: € 850,00
Nascholingskosten POH - wordt betaald door de SEZ: € 0,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
Frank Broekema, Liesbeth Vos en Monique de Wit
Docente(n):
diverse gastsprekers

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Sabrina Stap
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Uitnodiging Basis Curriculum ouderenzorg najaar 2019

Ouderenzorg is in Zaanstreek-Waterland een speerpunt. Daarom opnieuw geprogrammeerd: het basiscurriculum Ouderenzorg.
De SEZ biedt voor praktijken uit deze regio een korting aan.

Hieronder kunt u de programmering per avond zien, en in de bijlage de toelichting!

De nascholingsavonden zijn gepland op:

  • 5 september- thema: zicht op kwetsbare ouderen en grip op medicatie
  • 10 oktober- thema: vallen, voeding en bewegen
  • 7 november- thema: de 3 D’s: Dementie, Delier en Depressie
  • 12 december- thema: de oudere en zijn omgeving

Voor toelichting op inhoud programma klik hier

Het programma is als volgt opgebouwd:

17.00 - 17.30 uur Inloop
17.30 - 18.30 uur Opening en plenaire presentatie
18.30 - 19.00 uur Buffet
19.00 - 21.00 uur Workshoprondes
21.00 - 21.15 uur Plenaire afsluiting

Doelgroep: koppel huisarts en praktijkondersteuner

Minimaal 9 koppels maximaal 15 koppels

Werkgroep verantwoordelijk voor het inhoudelijk programma:

  • Frank Broekema: huisarts, kaderarts ouderen
  • Liesbeth Vos: huisarts, kaderarts ouderen
  • Monique de Wit: adviseur implementatie ZONH
  • Hetty Cox: huisarts, medisch directeur DOKh
  • en diverse gastsprekers

Per nascholingsavond mag u (per koppel) gratis één introducé meenemen. Wij zouden het fijn vinden indien u een introducé kiest met wie u al samenwerkt als samenwerkingspartner. Of juist iemand met wie u meer zou willen samenwerken. Afhankelijk van het onderwerp die avond, kan dat een fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, diëtist, casemanager of doktersassistent zijn.

Accreditatie wordt aangevraagd voor alle deelnemende beroepsgroepen (ABC1 cluster HA, NvvPO, V&VN en Kabiz) voor 3 uur per scholingsavond.
Organisatorisch is het niet mogelijk om accreditatie toe te kennen aan de introducé. De introducee ontvangt een certificaat van deelname.


Inschrijving gesloten

Deze cursus hebben wij helaas moeten annuleren, u kunt zich dan ook niet meer inschrijven.