"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

Incompany training CVRM voor assistenten

Data meerdaagse
cursus:
Maandag 2 november 2020: Module I
Maandag 23 november 2020: Module II
Tijdstip:
18.00 - 21.00 uur
Doelgroep:
Doktersassistenten
Locatie:
ONLINE
n.v.t. 0 , 0000 AA ONLINE
Docente(n):
Ingmar Blanken

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Helma Deutekom
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

ONLINE Nascholing CVRM voor de doktersassistent: Update nieuwe standaard

Cardiovasculair risicomanagement is nodig voor veel mensen in de praktijk.

Ben jij ervan op de hoogte wat de risicofactoren zijn die kans geven op hart- en vaatziekten, en wat de achtergrond daarvan is? In deze tweeluik praten we je bij over het opstellen van een risicoprofiel, het hanteren van de risicotabel volgens de nieuwe NHG standaard CVRM en hoe je de uitslag aan een patiënt kunt vertellen (risicocommunicatie).

Daarnaast krijg je meer achtergrondinformatie over hypertensie, chronische nierschade, hypercholesterolemie, (leefstijl) adviezen die hierbij horen en welke medicatie wordt gebruikt.

Bovenstaande onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van veranderingen in de nieuwe standaard CVRM en worden praktisch toepasbaar gemaakt door het bespreken van casuïstiek. Tot slot zullen we bespreken wat er in de nieuwe NHG standaard is veranderd voor de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

Kortom een noodzakelijke scholing als je als volwaardig lid wilt meedraaien in het team van ketenzorg CVRM.

Leerdoelen:

  • Het leren van de nieuwe risicocategorieën van de NHG-standaard CVRM 2019 en de behandeldoelen hiervan
  • Het leren opstellen van een CVRM-risicoprofiel
  • Oefenen met het nieuwe stroomschema voor het vaststellen van het geschatte risico op hart- en vaatziekten en de SCORE-tabel
  • Kort overzicht van:Hypertensie en medicatie
  • Cholesterol en medicatie
  • Leefstijladviezen
  • Behandeling en streefwaarden van patiënten met verhoogd cardiovasculair risico
  • Bekend worden met indicaties voor ecg en met de term familiare hypercholesterolemie

Deze nascholing bestaat uit 2 ONLINE-modules. Na de eerste module ontvangt u een huiswerkopdracht ter voorbereiding voor de 2e module

NB: DEZE TRAINING IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR DEELNEMERS Zorggroep Zorgroep SEZ


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing