"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

Kcoetz symposium 2019 'Verslaafd aan de keten'

Datum:
Donderdag 23 mei 2019
Tijdstip:
17.30 - 21.30 uur
Doelgroep:
Dietisten, Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Regio:
Zuid-Kennemerland
Locatie:
Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach
Kennemerboulevard 250 , 1976 EG IJMUIDEN
Accreditatie:
3 uur
Kosten:
KCOETZ leden Gratis: € 0,00
NIET KCOETZ leden (factuur): € 175,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
KCOETZ
Docente(n):
Diversen, zie programma

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Irmgard Rietbroek
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Tijdens het Kcoetz symposium kunt u 2 keer een keuzeworkshop volgen. Hieronder vindt u de omschrijvingen per workshop en het programma.
Alle workshops zijn te volgen voor huisartsen, POH's en diëtisten.

Tijdsindeling:

16.30 uur Ontvangst en inschrijving
17.00 uur Plenaire opening. -Algemeen woord over ketenzorg, brede chronische zorg: algemeen directeur Elly Abbenhuis. -Benchmark 2018
17.30 uur Plenair:-Verslaving. Pauline Dekker, longarts
18.30 uur Diner
19.30 uur Workshopronde 1:
20.30 uur Workshopronde 2: dezelfde als in ronde 1
21.20 uur Slotwoorden
21.30 uur Afsluiting en borrel

Plenair: Verslaving
Spreekster: Pauline Dekker, longarts. Medeauteur van de boeken: 'Nederland stopt met roken!' en 'Motiveren kun je leren'.

Workshop 1: Hoezo teveel?
Alcoholproblemen in de spreekkamer. Signaleren en reageren.

Hoe reageer je als je het idee hebt dat mensen meer drinken dan ze zeggen zonder dat iemand zich aangevallen voelt?
Wat doet alcohol met ons lijf.
Heb je een casus t.a.v. alcohol, stuur hem in (fwijbenga@hczk.nl).

Spreker: Marion Kooij, senior preventiemedewerker van Brijder verslavingszorg.

Workshop 2: Één glas rode wijn, kan dat goed voor je hart zijn? De feiten en fabels over de impact van alcohol op CVRM/DM’

Sprekers: A. van Paasen en R. Huijgen, internisten in het Spaarnegasthuis

Workshop 3: Hoe herken je een eetbui-stoornis?

Waar ligt de grens tussen obesitas en eetbuistoornis? Werken met de REO; Risicofactoren op Eetstoornissen bij Obesitas.
Het is niet altijd gemakkelijk om een eetbuistoornis goed te diagnosticeren aangezien de scheidslijn tussen overeten en eetbuien vaak niet duidelijk is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er factoren zijn die een relatie hebben met een verhoogd risico op een eetbuistoornis bij obesitas. Deze factoren worden besproken tijdens de workshop. In deze workshop komt verder aan bod hoe de screening van cliënten kan plaatsvinden door het gericht uitvragen en het gebruik van een nieuw ontwikkelde vragenlijst die extra informatie kan geven. De vragenlijst Risicofactoren op Eetstoornissen bij Obesitas is in de afgelopen 5 jaar onderzocht op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De vragenlijst is een kort en handzaam hulpmiddel om de diverse risicofactoren uit te vragen en aan de hand daarvan de behandeling van de cliënten gerichter vorm te geven.

Over de spreekster: Mw. Drs. M.A.M Geerets
'Na jaren als diëtist te hebben gewerkt, ben ik op latere leeftijd psychologie gaan studeren. In 2004 ben ik afgestudeerd als psycholoog en daarna verder gegaan met mijn studie. Momenteel ben ik Psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut (lid van de VGCT) en EMDR therapeut (lid van de VEN).
In mijn eigen praktijk in Utrecht, Geerets & Kuypers, richt ik me op de behandeling van mensen met eetstoornissen zowel individueel als in groepsverband.'

Workshop 4: Verslaafd aan zitten, zitten is het nieuwe roken

Sprekers: Alexander de Tempe, hart-,vaat- en longfysiotherapeut

Workshop 5: Masterclass: CVRM 2019, de wijzigingen
In april 2019 wordt de nieuwe CVRM-richtlijn gepubliceerd. Tijdens de workshop zullen de belangrijkste wijzigingen aan de orde komen. Uiteraard is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sprekers: Huug van Duijn, kaderarts CVRM en Martijn Bakker, huisarts, directeur Kcoetz CVRM

Workshop 6: Masterclass DM

De laatste 10 jaar zijn er drie nieuwe medicijngroepen op de markt gekomen voor de behandeling van diabetes type 2. Dit heeft er toe geleid dat het medicamenteuze stappenplan bij diabetes type 2 in 2018 is geactualiseerd. De eerste twee stappen van de medicamenteuze behandeling van mensen met DMT2 zijn daarin niet veranderd. Echter vanaf stap 3 is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg wat toevoeging van medicatie betreft… Wordt het een basaal insuline, en zo ja welke? Bij wie wijk je uit naar een DPP-4 remmer?, of een GLP-1 agonist? En hoe implementeer je deze nieuwe middelen in je praktijk? Welke indicaties zijn er om af te wijken van de NPH insuline en te kiezen voor een langwerkende analoog…? Zie jij door de bomen nog het bos? Kortom een veelheid aan mogelijkheden, om zo persoonsgericht en met een shared decision, de keus te maken!

Sprekers: Arrianne Tange, kaderarts DM en Brenda Scharrenberg, diabetesverpleegkundige

De scholing is gratis voor KCOETZ leden, indien u zonder tegenbericht niet op de scholing komt hanteren wij No-Show kosten van € 170,--. Bij inschrijving gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Deze scholing wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


*


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholing


*
*

Algemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.