"Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen."
~ Denis Diderot
 

KMD 2020

Data meerdaagse
cursus:
Vrijdag 6 november 2020: Dag 1 van de blokcursus KMD:: 06-11-2020
Vrijdag 27 november 2020: Dag 2 van de blokcursus KMD:: 27-11-2020
Tijdstip:
9.00 - 17.00 uur
Doelgroep:
Huisartsen
Locatie:
Villa Westend
Westlaan 41 , 1991 AL VELSERBROEK
Accreditatie:
12 uur
Kosten:
Niet abonnee (factuur): € 725,00
Abonnee (met factuur): € 545,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Cursusleiding:
Inez te Hennepe, Carine Kuiper, Astrid Kodde & Irene Akerboom
Docente(n):
Arko Olderwald (A'dam UMC), Jan Willem Dijkstra (sportarts), Astrid de Wit (specialist ouderengeneeskunde) & Dirk-Jan van Zuidam (kinderarts RKZ)

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Brigitte Dolderman
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

De jaarlijkse KennemerMeer Dagen vinden dit jaar plaats op vrijdag 6 en vrijdag 27 november 2020.
Let op: de eerder gecommuniceerde 2e datum van 11 december is komen te vervallen en wordt dus 27 november 2020.

Villa Westend

De onderwerpen voor de KMD zullen zijn:

  • Het acuut zieke kind
  • Ethiek en Film
  • Praktische aspecten van ouderen- en palliatieve zorg
  • Sportgeneeskunde

  • Accreditering: totaal 12 uur (4 workshops van 3 uur) - 6 uur per dag

Het acuut zieke kind

Ouders zeggen vaak dat hun kind ziek is, maar hoe bepalen we als professional de mate van ziek-zijn.Ook roept een acuut ziek kind begrijpelijkerwijs ook bij onszelf een en ander aan reactie op. Het gebruiken van structuur in de inschatting kan enorm helpen! Want: “in case of emergency, first check your own pulse”!

Aan de hand van dagelijks voortkomende casuïstiek in de huisartsenpraktijk herhalen we nog eens de praktische vaardigheden die nodig zijn om een accurate inschatting te maken bij zieke kinderen.
Er zal aandacht zijn voor ABCDE-schema en vitale parameters bij kinderen en hoe anders deze zijn bij kinderen dan bij volwassenen.
Ook valt te denken aan acute zaken zoals astma, luchtweginfecties, allergische reactie, koorts (en de diverse ziektebeelden die hiermee samenhangen), brandwonden en andere traumata bij kinderen.
Het betreft vooral een interactieve bijeenkomst waarbij het leuk en leerzaam is om eigen casuïstiek of ervaringen te delen!

Door:
Dirk-Jan van Zuidam, kinderarts RKZ Beverwijk
Irene Akerboom, huisarts


Ethiek en film

Er zijn vele manieren om over ethische vragen te spreken, maar één van de leukste manieren is om dat te doen naar aanleiding van een roman of een film. Het voordeel daarvan is dat het verhaal abstractie vermijdt en vaak de pretentie heeft om een mogelijk echt leven na te vertellen. Dat geeft weer mogelijk tot identificatie bij de lezer/kijker.

In de drie uur durende `cursus’ ethiek in de film zullen de bovenstaande paar regels nog iets verder uitwerken, maar het grootste gedeelte van de tijd zullen we de ethische vragen in twee films bespreken, waarbij het goed mogelijk is om met zelf meegemaakte situaties aan te sluiten bij de problematiek.

De twee films zijn Amour van Michael Haneke en The childrens act, gebaseerd op het boek van Ian McEwan. De films zullen tijdig ter beschikking worden gesteld en moeten voorafgaande aan de cursus door de deelnemers worden bekeken. De mogelijke thematiek wordt door deze twee films natuurlijk wel iets ingeperkt, maar dat is onvermijdelijk gezien de beperkte tijd. Amour gaat over het levenseinde en de mate van zelfbeschikking van de patiënt, The childrens act over de zelfbeschikking van jonge kinderen. Mocht U na het zien van de films op een eigen ervaring zijn gekomen die u wilt delen met de groep, dan vragen wij u deze kort op te schrijven en vooraf in te sturen naar de docent. In de cursus bespreken we de films, met een nadruk op de ethische problematiek, en bespreken we eigen ervaringen die aansluiten bij de films.

Door: 
Arko Oderwald, afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUMC
Inez te Hennepe, huisarts

Praktische aspecten van ouderen en palliatieve zorg

Haal de finish zonder put of gevangenis!

Ganzenbordend leren over praktische aspecten van ouderen- en palliatieve zorg. Welk team weet het meest over droge ogen, ouderdomsplekjes, kunstgebitten, palliatieve sedatie of ascitespunctie? In deze scholing bespreken we in volle vaart de praktische do’s en don’t van vaak èn minder vaak voorkomende perikelen in de ouderen-en palliatieve zorg. Gaat jouw team er vandoor met de advocaat met slagroom?

Door:
Astrid de Wit, specialist ouderengeneeskunde
Astrid Kodde, huisarts en kaderarts palliatieve zorg


Sportgeneeskunde

Wat is er allemaal mogelijk in deze tijd, bewegen is zinvol, we zeggen het bijna elk consult maar waarom eigenlijk? Wat is het echte nut?

Onderdelen:

  1. Sportgeneeskunde in vogelvlucht, nadruk op nieuwe ontwikkelingen, met een uitstapje naar de echo-geleide interventies.
  2. Wat is daar allemaal mee mogelijk, wat is de meerwaarde.
  3. Waarde van fysieke fitheid en nut van bewegen; bewegen is zinvol maar waarom eigenlijk?
  4. Medisch specialistische beweegzorg, inspanningsdiagnostiek, beweeginterventies en aansluiting op de huisarts preventie/ GLI/COVID nazorg.
  5. 1,5 lijnszorg, rol van de sportarts. Waar ligt de meerwaarde voor onze patiënten, de behoefte van de huisarts hierin en de mogelijkheid om te komen tot “Juiste Zorg op de Juiste Plek”. Wat kan de sportgeneeskunde bieden. Kansen om multi-disciplinair te komen tot bijdrage in doelmatige zorg.

Door:
Jan Willem Dijkstra, sportarts bij Sport- en Beweegkliniek Haarlem
Carine Kuiper, huisarts

Schrijf vast in om verzekerd te zijn van een plek!

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot 2 weken voor de eerste scholingsdatum (6 november) worden geen kosten in rekening gebracht. Deze eerste datum geldt als pijldatum aangezien dit een blokcursus betreft. Bij annuleringen ná deze eerste datum wordt het cursusgeld niet gerestitueerd! Als u één of meerdere cursusdata verhinderd bent of annuleert, zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.

Bent u niet in staat op beide dagen aanwezig te zijn, dan is deelname op de datum van uw keuze mogelijk, mits er een plek beschikbaar is. Daarvoor kunt u contact opnemen met Brigitte Dolderman: bdolderman@dokh.nl

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

09.00 - 12.30 uur :
onderwerp 1 (met een pauze van een half uur)

12.30 - 13.30 uur :
lunch

13.30 - 17.00 uur:
onderwerp 2 (met een pauze van een half uur)


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.
Ja Nee