"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

MIO Baringspijn

Datum:
Maandag 14 november 2022
Tijdstip:
9.00 - 13.00 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
ONLINE
Accreditatie:
6 uur
Kosten:
Cursusprijs bij factuur: € 225,00
Abonnementskorting: € -25,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Dr. Linda Martin, communicatie trainer; onderzoeker Midwifery Science VUmc / docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam onder meer over het onderwerp “in gesprek gaan over de baring en baringspijn”

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E abreed@dokh.nl

Stuur door naar collega

Stuur door naar een collega

Via onderstaand formulier stuur je de url naar deze pagina door naar je collega of eventuele andere geïnteresseerden.

Baren is van alle tijden evenals de baringspijn die daarbij door vele vrouwen wordt ervaren, hoewel er ook vrouwen zijn die (ten dele) geen pijn voelen tijdens de baring. Tegenwoordig beïnvloeden, naast eventuele eigen ervaring en verhalen uit de omgeving, ook (sociale) media, films en documentaires het beeld dat zwangeren en hun partners hebben van baren inclusief de ‘maakbaarheid’ van de baringservaring. Het gesprek tussen de verloskundig zorgverlener en de zwangere (en haar partner) ter voorbereiding op de baring wordt hierdoor beïnvloed.

Luisterend naar baringsverhalen valt op dat deze veelal met name gericht zijn op interventies t.a.v. de sensorische prikkel: de fysieke dimensie van pijn. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de perceptie van baringspijn naast de fysieke dimensie afhangt van psychische, sociale en culturele dan wel levensbeschouwelijke factoren en dus niet alleen van de sensorische prikkels. In gesprek gaan over de baring verondersteld dan ook een gesprek over deze diverse dimensies met de zwangere en voor haar relevante anderen. Het toepassen van wetenschappelijke inzichten op een wijze die aansluit bij de cliënte kan extra oefening vragen.

DOKh biedt u de praktische training in gesprek over de Baring(spijn). Voorafgaand aan de MIO bestudeert u de theorie betreffende baringspijn en pijnbeleving, de beschikbare evidence over management van baringspijn en gezamenlijke besluitvorming. Tijdens de MIO training verdiepen we kennis en inzicht aan de hand van intervisie en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice. Na het oefenen formuleert u uw voornemens voor het optimaliseren van gesprekken over de baring(spijn) in uw dagelijkse praktijk.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Omgaan met evidence betreffende pijnmanagement tijdens de baring; evidence based practice
  • Uitleggen aan de cliënt welk onderwerp er precies besproken gaat worden en met welk doel (choice talk);
  • Informatie uitwisselen in plaats van voornamelijk ‘zenden’ (option talk)
  • Schakelen tussen de rol van expert en coach, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen (markeren);
  • Exploreren van wat de cliënt weet (‘feiten’), wat er in de cliënt omgaat (gevoelens en emoties) en wat de cliënt wil (intenties), gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het besluitvormingsproces van de cliënte.

Online training:

Belangrijk bij deze online training is dat je vooraf goed de voorbereiding doorneemt.
Vanwege het interactieve karakter van de training wordt de groep beperkt tot 10 deelnemers.
Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de videobijeenkomst via Zoom.

Bij online trainingen vragen wij u de camera aan te zetten. Alleen dan kunnen wij de scholing voor u accrediteren.

Programma

9.00 – 09.15 uur

Welkom en check in: Verhelderen individuele leervraag
Introductie: Commitment aan jezelf en je eigen leerdoel

09.15 – 10.45 uur

Intervisie in groepen: Brillen van Elton John methode

Naar aanleiding van gezamenlijke leeropbrengst voorbereidingsopdracht

10.45 – 11.00 uur

Korte pauze

11.00 – 11.15 uur

Terugkoppeling intervisie in groepen:
Inzichten en aangescherpte leerdoelen

11.15 – 12.45 uur

Rollenspellen met actrice, reflectie op basis van ervaringen:
Doorlopen reflectiecyclus van Korthagen

12.00 – 12.15 uur

Terugkoppeling intervisie in groepen:
Energie, inspiratie, verlangen en focus

12.45-13.00 uur

Zelfreflectie met terugkoppeling:
Uitspreken voornemens voor de praktijk

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor 6 uur onder categorie C ’’methodisch intercollegiaal overleg" (ID: 447343).


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V Neutraal *
*
*
  *
*


 
 


 
 


U ontvangt hierop alle informatie omtrent de scholing.
*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*


Beroepsregister

*
 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag. Ik ontvang een digitale factuur met de incasso-opdracht op het bovengenoemde e-mailadres.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.
Maximaal 50 tekens