"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

MIO training: In gesprek over het geboorteplan

Datum:
Donderdag 12 maart 2020
Tijdstip:
9.00 - 13.00 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
Hotel Van der Valk Groningen - Westerbroek
Rijksweg West 11 , 9608 PA WESTERBROEK
Accreditatie:
5,5 uur
Kosten:
Deelnemer (factuur): € 225,00
Deelnemer abonnee (factuur): € 195,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Wietske Duinsbergen; psycholoog en docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

In een geboorteplan beschrijven cliënten hun wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld voor de cliënt, haar partner, de verloskundige of andere zorgverleners; de cliënt geeft ermee uitdrukking van wat voor haar (en haar partner) van belang is. Het is in andere woorden een communicatiemiddel.

Zoals bij alle vormen van communicatie kan het Geboorteplan van een cliënt echter voor de verloskundig zorgverlener aanvoelen als een pakket van eisen en/of leiden tot een situatie waarin de verwachtingen van de cliënt niet stroken met wat de verloskundig zorgverlener te bieden heeft. Verloskundigen dienen hierover met hun cliënten in gesprek te gaan en hen te helpen in het vormen van haalbare en veilige wensen ten aanzien van de bevalling. Hoe dit op een voor de cliënt en haar partner zinvolle manier te doen vergt mogelijk meer oefening en achtergrondkennis.

DOKh biedt u de praktische training gezamenlijke besluitvorming over het Geboorteplan aan. De achtergrond informatie betreffende het Geboorteplan en de daarbij behorende inhoudelijke thema's (zoals diverse mogelijkheden betreffende pijnmanagement tijdens de baring) neemt u als voorbereiding op de training door. Tijdens de training wordt de theorie van gezamenlijke besluitvorming interactief met u besproken en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Uitleggen aan de cliënt welk onderwerp op er precies besproken gaat worden en met welk doel (agenderen);
  • Schakelen tussen de rol van expert en coach, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen (markeren);
  • Exploreren van wat er in de cliënt omgaat, gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het besluitvormingsproces.

Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training ontvangt u een voorbereidingsopdracht.

Accreditatie

Deze MIO is voor 5,5 uur geaccrediteerd door de KNOV onder categorie C (ID nummer 289305).
Hiervan is 2 uur voor de voorbereiding en 3,5 uur voor de training.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

09.00 - 10.30
Inleiding op de onderwerpen met aandacht voor leervragen
Groningen

10.30 - 11.00 uur
Pauze
Groningen

11.00 - 13.00 uur
Training met actrice
Groningen


Inschrijving gesloten

Deze cursus hebben wij helaas moeten annuleren, u kunt zich dan ook niet meer inschrijven.