"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

MIO training: In gesprek over het geboorteplan

Data meerdaagse
cursus:
Maandag 11 mei 2020: MIO training: In gesprek over het geboorteplan
Maandag 11 mei 2020: MIO training: In gesprek over het geboorteplan
Tijdstip:
9.00 - 13.30 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
ONLINE
n.v.t. 0 , 0000 AA ONLINE
Accreditatie:
5,5 uur
Kosten:
Niet abonnee: € 195,00
Abonnee: € 165,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Dr. Linda Martin, onderzoeker Midwifery Science VUmc / docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam /trainer

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Volg deze training online! Volg de 2 uur durende videobijeenkomst om 9.00 of 11.30 uur (met maximaal 6 deelnemers). Maak vooraf de voorbereidingsopdracht en na afloop de praktijkopdracht (deze vervangt het onderdeel met de actrice).

In een geboorteplan beschrijven cliënten hun wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld voor de cliënt, haar partner, de verloskundige of andere zorgverleners; de cliënt geeft ermee uitdrukking van wat voor haar (en haar partner) van belang is. Het is in andere woorden een communicatiemiddel.

Zoals bij alle vormen van communicatie kan het Geboorteplan van een cliënt echter voor de verloskundig zorgverlener aanvoelen als een pakket van eisen en/of leiden tot een situatie waarin de verwachtingen van de cliënt niet stroken met wat de verloskundig zorgverlener te bieden heeft. Verloskundigen dienen hierover met hun cliënten in gesprek te gaan en hen te helpen in het vormen van haalbare en veilige wensen ten aanzien van de bevalling. Hoe dit op een voor de cliënt en haar partner zinvolle manier te doen vergt mogelijk meer oefening en achtergrondkennis.

Voorbereiding

De achtergrondinformatie betreffende het geboorteplan en de daarbij behorende inhoudelijke thema's (zoals diverse mogelijkheden betreffende pijnmanagement tijdens de baring) neemt u als voorbereiding op de training door. Belangrijk bij deze online training is dat je vooraf goed de voorbereiding leest en maakt.

Startmomenten

Deze training wordt in 2 groepen van maximaal 6 deelnemers gegeven. De eerste groep start om 9.00 uur (tot 11.00 uur) en de tweede om 11.30 uur (tot 13.30 uur). Bij je inschrijving kun je eventueel een voorkeur doorgeven.

Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de video bijeenkomst (via ZOOM) en de presentatie.

Accreditatie

Deze training is voor 5,5 uur geaccrediteerd bij de KNOV (ID nummer: 289305) onder categorie C ''methodisch intercollegiaal overleg''.


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.