"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

(MIO) training: Gezamenlijke besluitvorming bij stuitligging

Datum:
Maandag 23 maart 2020
Tijdstip:
13.30 - 17.30 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
Wijkcentrum De Spinne
Joseph Lunslaan 7 , 4463 CV GOES
Accreditatie:
5 uur
Kosten:
Deelnemer (factuur): € 225,00
Deelnemer abonnee (factuur): € 195,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Dr. Linda Martin, communicatie trainer; onderzoeker Midwifery Science VUmc / docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Cliënten waarvan de foetus rond de a terme datum in stuitligging liggen (3 a 4 %) krijgen te maken met keuzes waarbij de opties veelal gekenmerkt worden door het feit dat ze zowel een voordeel als een nadeel in zich hebben. Hierdoor kunnen cliënten (en hun partners) zich voor een dilemma gesteld zien, hetgeen hun keuze voor het te volgen beleid bemoeilijkt. Deze keuze kan daarnaast gecompliceerd worden door ervaringen en keuzes van anderen die sturing geven aan het besluitvormingsproces op een wijze die niet per sé in lijn is met de huidige effidence.

De vraag is hoe je als zorgprofessional zinnig met deze vraagstukken en dynamiek om kunt gaan. We weten dat zorg die aansluit op- en rekening houdt met de werkelijke behoeften van cliënten en tegelijk past binnen de mogelijkheden van de betrokken zorgverleners tot betere uitkomsten leidt. Daarom wordt gezamenlijke besluitvorming als een passend ervaren om in gesprek te gaan over het te volgen beleid bij een stuitligging, hoewel dat niet altijd even makkelijk is.

DOKh biedt u de praktische scholing Gezamenlijke besluitvorming bij stuitligging. Tijdens de scholing worden recente effidence betreffende beleid bij stuitligging methodisch, interactief doorgenomen, wordt de kern van de gespreksvorm ‘gezamenlijke besluitvorming’ besproken en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide onderdelen staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Herstructureren, opfrissen en verdiepen van uw kennis over het beleid bij een stuitligging die dienend is aan de cliënte en uzelf;
  • Ervaren en reflecteren op de drie fases van gezamenlijke besluitvorming; introductie van de keuze, uitwisselen van informatie, hulp bieden bij besluitvorming;
  • Schakelen tussen de rol van coach/counselor en gezondheidsbevorderaar, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen;
  • Ervaren van het bieden van zorg waarbij rekening gehouden wordt met alle drie de pijlers van Evidence Based Medicine;
  • Stilstaan bij eigen opvattingen betreffende het beleid bij een stuitligging.

Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt. Voorafgaand aan de training wordt u gevraagd een voorbereidingsopdracht te maken.

Accreditatie

Geaccrediteerd door de KNOV voor 5 uur (waarvan 3 uur onder categorie A "bij- en nascholing" en 2 uur onder categorie C "methodisch intercollegiaal overleg") onder ID nummer 366118.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

13.30 - 15.15 uur
Interactieve inleiding op het thema gezamenlijke besluitvorming bij een stuitligging met aandacht voor beschikbare evidence, leervragen van de deelnemers en reflectie op eigen handelen
Goes

15.15 - 15.30 uur
Korte pauze
Goes

15.30 - 17.30 uur
Training met actrice, met reflectie op eigen handelen, uitproberen van nieuwe manieren van werken en het reflecteren op deze ervaring.
Goes


Inschrijving gesloten

Deze cursus hebben wij helaas moeten annuleren, u kunt zich dan ook niet meer inschrijven.