"De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan."
~ Albert Einstein
 

MIO training: Van lastige naar leerzame gesprekken

Datum:
Maandag 17 mei 2021
Tijdstip:
13.30 - 15.30 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
ONLINE
n.v.t. 0 , 0000 AA ONLINE
Accreditatie:
5,5 uur
Kosten:
Factuur: € 195,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Wietske Duinsbergen; psycholoog en docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E abreed@dokh.nl

Online MIO training bestaande uit een voorbereidingsopdracht, een 2-uur durende videobijeenkomst via ZOOM en een verwerkingsopdracht (na afloop, om het onderdeel met de actrice te vervangen).

In de verloskunde krijgt u te maken met allerlei verschillende mensen en situaties. Veel gesprekken zullen prettig en redelijk 'als vanzelf' verlopen. Andere gesprekken voelen wellicht meer aan als lastig, omdat het onderwerp niet eenvoudig is om bespreekbaar te maken of omdat een cliënt gedrag vertoond waar u niet zo goed raad mee weet. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en wilt dat aankaarten, u voelt zich genoodzaakt een melding te doen bij Jeugdzorg, de NIPT geeft een aanwijzing voor Trisomie, 21, 13 of 18. Of u vindt een medische aanwijzing voor een probleem dat een cliënt niet heeft zien aankomen, zoals DG of een verhoogde RR; de cliënt wordt patiënt tegen wil en dank. Daarnaast zijn er cliënten die moeilijk gedrag vertonen, zoals claimend gedrag.

Verloskundigen verschillen in wat ze als 'makkelijke' en 'lastige' gesprekken ervaren. De gemeenschappelijke noemer is, van beide kunt u veel leren en over uzelf en de ander. Als zorgverlener heeft u bovendien de taak zich in te spannen om de interactie met uw cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hoe dit voor de cliënt, haar partner en uzelf op een heilzame manier te doen vergt mogelijk meer oefening en achtergrondkennis.

DOKh biedt u de praktische training van lastige naar leerzame gesprekken. De achtergrond informatie betreffende huiselijk geweld, NIPT uitslag, de medische bevindingen en de daarbij behorende inhoudelijke thema's neemt u, als voorbereiding op de training, door. Tijdens de training wordt de theorie van 'Lastige interactie' interactief met u besproken, toegesneden op de behoeften van de deelnemende verloskundigen (u kunt dus ook andere inhoudelijke thema's aandragen).

In de intervisie gaan we onder andere in op:

  • Identificeren van hetgeen als lastig wordt ervaren in een gesprek (probleem) en het komen tot een gespreksdoel (hulpvraag);
  • Exploreren van wat er in de cliënt omgaat, gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het gesprek.

Online training:

Belangrijk bij deze online training is dat je vooraf goed de voorbereiding leest en maakt.
Vanwege het interactieve karakter van de training wordt de groep beperkt tot 7 deelnemers.
Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de ZOOM videobijeenkomst.

Bij online trainingen vragen wij u de camera aan te zetten. Alleen dan kunnen wij de scholing voor u accrediteren.

Accreditatie:

Heraccreditatie voor deze training is aangevraagd (was geaccrediteerd voor 5,5 uur bij de KNOV onder categorie C).


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


 
 


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.