"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Omgaan met weerstand, angst en verslaving

Datum:
Vrijdag 22 januari 2021
Tijdstip:
9.00 - 13.00 uur
Doelgroep:
Verloskundigen
Locatie:
SPOT038
Botterweg 12 , 8042 PA ZWOLLE
Accreditatie:
6 uur
Kosten:
Abonnee: € 195,00
Niet abonnee: € 225,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Wietske Duinsbergen; psycholoog en docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Annemarie Breed
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

In de verloskunde krijg je te maken met allerlei verschillende mensen en situaties. Veel gesprekken zullen prettig en redelijk ‘als vanzelf’ verlopen. Andere gesprekken voelen wellicht meer aan als lastig, omdat het onderwerp niet eenvoudig is om bespreekbaar te maken of omdat een cliënt weerstand of ander gedrag vertoond waar je niet zo goed raad mee weet. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een extreem angstige cliënte (en / of partner), een verslaafde cliënte (roken, alcohol, drugs, etc.), je vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld, of een cliënte waar zich een medisch probleem aandient, zoals DG of een verhoogde RR, waardoor de cliënte tegen wil en dank patiënte wordt.

Verloskundigen verschillen in wat ze als ‘makkelijke’ en ‘lastige’ gesprekken ervaren. Weerstand, angst en verslaving worden echter door veel professionals als lastig ervaren; de interactie met jouw cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen is op zijn zachts gezegd uitdagend. Hoe dit zowel voor de cliënte, haar partner en jezelf op een heilzame manier te doen vergt mogelijk meer oefening en achtergrond kennis.

DOKh biedt deze praktische training ‘Omgaan met weerstand, angst en verslaving’. De achtergrondinformatie betreffende verloskundige inhoud en de daarbij behorende richtlijnen, zorgafspraken etc. neem je indien nodig, als voorbereiding op de training, door.

Tijdens de training wordt de theorie van omgaan met weerstand, angst en verslaving interactief besproken, toegesneden op de behoeften van de deelnemende verloskundigen (je kunt dus ook andere inhoudelijke thema’s aandragen) en krijg je de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Accreditatie

In aanvraag bij de KNOV.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

09.00 - 09.45 uur
Check In: Intervisie leergesprekken. Welke gesprekken wil je beter leren voeren en wat in jou wordt geraakt waardoor die gesprekken nu ‘moeilijk’ zijn? (her) Formuleren leervraag.
Zwolle

09.45 - 10.45 uur
Exploreren voorkennis weerstand, angst en verslaving; aanvullen eventuele kennishiaten.
Zwolle

10.45 - 11.00 uur
Korte pauze
Zwolle

11.00 - 12.00 uur
Ervaren hoe een andere werkwijze in contact met een simulatie cliënte de dynamiek in het gesprek en dus het effect van weerstand, angst en verslaving verandert.
Zwolle

12.00 - 12.45 uur
In contact met een simulatie cliënte ervaren hoe eigen waarden en normen en invloed hebben het gesprek.
Zwolle

12.45 - 13.00 uur
Check out: Reflectie op het eigen leerdoel.
Zwolle


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Login op jouw account
of maak een account aan

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden en toestemming delen met derden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.