"De eerste kunst is je doel te bereiken. De tweede kunst is ervan te genieten."
~ L.P. Smith
 

PROMPT 1

Data meerdaagse
cursus:
Donderdag 12 december 2019: Cursusdag 1
Vrijdag 13 december 2019: Cursusdag 2
Zaterdag 14 december 2019: Cursusdag 3
Tijdstip:
9.30 - 17.00 uur
Doelgroep:
Logopedisten
Regio:
Alle
Locatie:
nader te bepalen
Accreditatie:
30 uur

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Vooraankondiging (onder voorbehoud):

PROMPT 1 op 12, 13 en 14 december a.s. in omgeving Alkmaar

Heb je interesse in deelname? Stuur dan een mail naar mjongkind@dokh.nl en reserveer alvast een plekje!
Zodra er data definitief zijn, ontvang je van ons bericht en kun je ons laten weten of je kunt/wilt deelnemen.

Omschrijving:

PROMPT ('Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Deze cursus biedt een introductie op onderzoek en behandeling volgens PROMPT, waarbij het accent ligt op het aanleren van de techniek, en is uitsluitend toegankelijk voor logopedisten. Een gedetailleerde reader is onderdeel van deze cursus.

Tijdens de cursus wordt de fonetiek van het Nederlands gebruikt en worden de PROMPTS voor de Nederlandse spraakklanken geoefend.

Inhoud:

Er wordt gewerkt met het model van de 'Motor Speech Hierarchy'. Dit wordt gedaan aan de hand van centrale casuïstiek.

Er is ook aandacht voor het totale communicatieve kader waarbinnen de spraak zich bevindt. Het primaire doel van de behandeling met PROMPT is een zo optimaal mogelijke communicatie te bereiken binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft.

Na de cursus kunt u het geleerde toepassen in uw eigen werksetting om uw cliënten te helpen bij het vormen en oproepen van de juiste bewegingspatronen voor spraak. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidseis van 100%.

Accreditatie:

De cursus PROMPT 1 is geaccrediteerd bij de Stichting ADAP voor 30 punten. Studiebelasting 30 uur.


Vooraankondiging

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor deze nascholing, maar noteer de datum alvast in uw agenda.