"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

RKZ-dag

Datum:
Donderdag 6 juni 2019
Tijdstip:
9.00 - 17.00 uur
Doelgroep:
Doktersassistenten
Regio:
Midden-Kennemerland
Locatie:
Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
Vondellaan 13 , 1942 LE BEVERWIJK
Accreditatie:
6 uur
Kosten:
Assistent abonnee DOKh (factuur): € 156,00
Assistent niet abonnee DOKh (factuur): € 216,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind-Vaas
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

Dit jaar staat voor de assistenten weer een mooi programma gepland rondom het thema ‘Ouderengeneeskunde’.

Wat kun jij als assistent doen bij dementie, de wet- en regelgeving bij dementie, een transferverpleegkundige die verteld over passende zorg en professor Andrea Maier die ons alles over sarcopenie gaat vertellen.

Ben jij er ook (weer) bij?

Ochtendprogramma met 2 workshops:

De zorgvrager met dementie in de dagelijkse en in de dokterspraktijk

Dementie is hard op weg naar de bedenkelijke status van volksziekte nummer 1. Over de toename van het aantal mensen met dementie in de vergrijzende samenleving wordt vaak in termen van 'problemen' gesproken.

Maar op welke manieren kunnen we daadwerkelijk wat voor mensen met dementie betekenen? Dementie wordt vaak gekoppeld aan 'vergeetachtig' , maar welke symptomen zijn er nog meer te ontwaren? Welke verschillende soorten dementie zijn er eigenlijk? Waarom is goede diagnostiek toch wel meer dan 'een stickertje plakken'? En waarom is vroegsignalering zo belangrijk en welke rol kan de doktersassistente hierbij spelen.

Verpleegkundige Job van Amerongen neemt je in woord en beeld mee bij de beantwoording van bovengenoemde vragen. Hij is projectverpleegkundige dagbesteding voor de stichting Brentano in Amstelveen en verpleegkundige op de dagbesteding voor jonge mensen met dementie van de Zonnehuisgroep in dezelfde gemeente.

Wet- en regelgeving bij dementie

Wanneer men met dementie te maken krijgt, krijgt men ook te maken met wet- en regelgeving. Denk aan de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Maar hoe zit het wettelijk met autorijden en dementie? En wanneer is men niet meer wilsbekwaam? Welke beslissingen kan men nemen rondom het levenseinde en waar kan men dit van te voren wettelijk laten vastleggen?

Tijdens deze workshop komen deze onderwerpen aan de orde en is er ook gelegenheid om vragen rondom dit thema te stellen.

Hella Hemmink, specialist ouderengeneeskunde Geriant.

Plenair middagprogramma:

Sarcopenie

Sarcopenie, een lage spiermassa, spierkracht en fysieke prestatie, komt bij ongeveer 20% van de oudere bevolking voor. Een lage spiermassa blijft vaak onopgemerkt als de BMI gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. Uit observationeel onderzoek is gebleken dat spiermassa een voorspeller is van klinisch zeer relevante uitkomstmaten zoals fysiek functioneren, ADL(activiteit dagelijks leven)-afhankelijkheid, het vermogen om te herstellen van operaties, en mortaliteit. Tijdens de bijeenkomst zal gesproken worden hoe sarcopenie te diagnosticeren is en hoe te behandelen.

Andrea Maier, hoogleraar gerontologie werkzaam op het VUmc.

Plenair: We have a dream! Passende zorg, hoe dan?

Omschrijving van dit onderdeel volgt op korte termijn.

Erica Rozestraten, Transferverpleegkundige in het RKZ.

Programma

Tijdstip
Omschrijving
Locatie

08.30 - 09.00uur
Ontvangst met koffie en thee
Beverwijk

09.00 - 10.30 uur
Eerste workshopronde:
- De zorgvrager met dementie in de dagelijkse en in de dokterspraktijk
- Wet- en regelgeving bij dementie
Beverwijk

10.30 - 11.00 uur
Pauze
Beverwijk

11.00 - 12.30 uur
Tweede workshopronde:
- Wet- en regelgeving bij dementie
- De zorgvrager met dementie in de dagelijkse en in de dokterspraktijk
Beverwijk

12.30 - 13.45 uur
Lunch
Beverwijk

13.45 - 15.15 uur
Plenair:
Sarcopenie
Beverwijk

15.15 - 15.30 uur
Pauze
Beverwijk

15.30 - 16.30 uur
Plenair:
We have a dream! Passende zorg, hoe dan?
Beverwijk


Inschrijven

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


*


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.*


Schrijft zich in voor de volgende nascholingAlgemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing

Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.