"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg."
~ Milton Berle
 

CVRM Ondersteuner Huisarts (première)

Datum:
Dinsdag 16 maart 2021
Tijdstip:
9.00 - 16.00 uur
Doelgroep:
Doktersassistenten, Verpleegkundig specialisten werkzaam in de huisartsenpraktijk (accreditatie in aanvraag VSR)
Locatie:
Wijk Centrum Overdie
Van Maerlantstraat 8-10 , 1813 BH ALKMAAR
Accreditatie:
20 uur
Kosten:
Factuur: € 2 380,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Caroline Spencer en Ilonka Brugemann

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Melisa Jongkind
T 072 - 527 91 00
E mjongkind@dokh.nl


Post-MBO CVRM

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post MBO-opleidingen van DOKh en Leerpunt Koel: CVRM Ondersteuner Huisarts. Post MBO-opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk.

De opleiding kan via blended learning gevolgd worden; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via bijeenkomsten waarin je de kennis leert toepassen, vaardigheden oefent en je voldoende handvatten krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen bijvoorbeeld door middel van een eigen spreekuur.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur CVRM.

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak voor ziekte en overlijden in Nederland. Hoe hoog iemands risico is op hart- en vaatziekten wordt bepaald door veel verschillende factoren. Welke dat zijn, ga je in deze opleiding leren. In de huisartsenpraktijk wordt getracht om patiënten met een verhoogd risico te identificeren, en preventief te begeleiden om het risico op HVZ te verminderen. Mensen met?een verhoogd risico en die al een hart- en vaatziekte hebben, worden meestal begeleid en behandeld door specialist, huisarts of praktijkondersteuner. Echter het gaat om een hele grote groep, ca. 10% van de praktijkpopulatie. De doktersassistente kan actief aandeel leveren in het opsporen van deze groep. Een aantal mensen met een (licht)verhoogd risico kan ook goed door een daarvoor opgeleide assistente begeleid worden.

Na afloop van deze opleiding

 • Ben je bedreven in alle vaardigheden en onderzoeken die bij CVRM-diagnostiek horen.
 • Kun je zelfstandig bij iemand een cardiovasculair risicoprofiel opstellen en vragen van de patiënt hierover beantwoorden.
 • Kun je een cardiovasculair risico spreekuur opzetten voor CVRM-patiënten.
 • Kun je CVRM-patiënten uit de laag tot licht verhoogd risicocategorie volgens protocol controleren en begeleiden.
 • Heb je inzicht in de verschillende medicatiegroepen en hun bijwerkingen en interacties waarmee mensen in kader van CVRM behandeld worden.
 • Kun je signalen herkennen wanneer een patiënt een afspraak bij de huisarts of POH moet maken?en wanneer hij of zij onder jouw controle kan blijven.
 • Kun je leefstijladviezen geven en een basis leggen voor het motiveren van patiënten tot leefstijlverandering.

Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt.

Theorie

De theorie van deze opleiding volg je via een digitale leeromgeving (DLO). De theorie maak je je eigen door verschillende modules te doorlopen en opdrachten te maken. De theorie wordt afgesloten met een theorie-examen

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een aantal bijeenkomsten waar we:

 • vragen over de theorie met elkaar bespreken,
 • de theorie van de digitale leeromgeving toe zullen passen met casuïstiek en vaardigheden oefenen,
 • leren hoe we een spreekuur op kunnen zetten en
 • gespreksvaardigheden oefenen.

In de stageperiode ga je zelf een spreekuur opzetten en uitvoeren onder supervisie van de huisarts of praktijkondersteuner somatiek en volgens een zelfgeschreven praktijkprotocol. Na deze periode lever je een opname, protocol en stagemap in. Na een positieve beoordeling hiervan heb je de opleiding met succes afgerond.

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en het praktijkexamen ben je geslaagd en word je geregistreerd in het register van BHIP. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te her certificeren. Dat kan via de door DOKh aangeboden nascholingen en/of het bijwonen van het Post-MBO-congres van DOKh.

   Studiebelasting en accreditatie

   Accreditatie

   20 punten

   E-learning en zelfstudie

   30 uur

   Bijeenkomsten

   3 bijeenkomsten

   Examen theorie en praktijk

   Beide 2 uur

   Duur volledige opleiding

   9 maanden

   Rekenmodel - Wat brengt het de praktijk?

   Kosten en opbrengsten SOHer Jaar 1 Jaar 2 en verder
   Kosten SOH CVRM € -2.380,00
   Inkomstenderving door opleidingsdagen
   (3 x 6 uur + 2 uur praktijkexamen is 20 uur a € 23,-) € -460,00
   Arbeidskosten per jaar (3 werkdagen)
   (3 uur per dag a € 23,- gedurende 46 weken € -9.522,00 € -9.522,00
   Inkomsten per jaar (3 werkdagen)
   (3 consulten per uur (3 uur per dag) a € 18,47 gedurende 46 weken) € 22.939,74 € 22.939,74
   € 10.577,74 € 13.417,74

   Annulering

   Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten:

   1. Na aanmelding via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen, binnen deze tijd kun je kosteloos annuleren.
   2. Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,-.
   3. 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag.
   4. Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag.

   Inschrijven wachtlijst

   Op dit moment is de cursus volgeboekt. U kunt zich wel inschrijven voor de wachtlijst.

   Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

   Gegevens deelnemer

   M V *
   *
   *
     *
   *


     *
   *   *


    
    


   *
   *


   Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
   *
   Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


    

   Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.   *


   Schrijft zich in voor de volgende nascholing
   Algemene Voorwaarden

   Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing


   Betaalwijze

   Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
   Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.    

   Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief

   Wij houden u graag via e-mail op de hoogte van ons actuele scholingsaanbod.

   Inschrijven