"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
~ Peter F. Drucker
 

SOH Hechten

Datum:
Donderdag 28 november 2019
Tijdstip:
14.00 - 18.00 uur
Doelgroep:
SOH
Locatie:
Postiljon Hotel Deventer
Deventerweg 121 , 7418 DA DEVENTER
Accreditatie:
4 uur
Kosten:
Nascholingskosten (factuur): € 340,00
Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Docente(n):
Caroline Spencer

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over deze nascholing? Dan kunt u contact opnemen met:

Sabrina Stap
T 072 - 527 91 00
E secretariaat@dokh.nl

SOH Herregistratie Nieuwe stijl: Hoe weet je nu wanneer je moet herregistreren?
Op je certificaat staat de datum waarop je je stagemap hebt ingeleverd. Deze datum is je ijkpunt, en voor deze datum moet je 2 jaar later je herregistratie hebben behaald.

Uitzondering de dames die eind 2018 en begin 2019 de herregistratie hebben gevolgd. Zij mogen 2019 als overbruggingsjaar zien.

Voorbeeld:
Je hebt je stagemap ingeleverd op 1 juni 2018.
Dan moet je vóór 1 juni 2020 6 punten behaald hebben. Dit loopt elke 2 jaar door: dus 1 juni 2022, 1 juni 2024 enz.

SOH Hechten
Het behandelen en hechten van kleine wonden komt regelmatig voor in de praktijk. Hoewel wondbehandeling primair een taak voor de huisarts is, zien we steeds meer SOH-ers of assistenten die een belangrijke rol hebben bij wondbehandeling. Hoofdzakelijk ligt deze rol nog bij de secundaire wondbehandeling en het plakken van zwaluwstaartjes, maar deze taken kunnen uitgebreid worden wanneer een SOH-er over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.

Behandelen theorie en praktijkvaardigheden hechttechnieken, met als resultaat dat men na het volgen van de scholing, zelfstandig kan hechten (om cosmetische redenen niet in gelaat).

  • Om deze vaardigheid in de praktijk te borgen wordt na deze scholingsbijeenkomst een aftekenlijst verstrekt waar de vaardigheid hechten tien keer dient te worden geoefend door de SOh-er en afgetekend door een begeleidend arts.
  • Deze aftekenlijst dient toegestuurd te worden aan Leerpunt KOEL, en indien deze voldoende wordt beoordeeld, is het certificaat hechten behaald. dit wordt dan z.s.m. toegestuurd.

Na het behalen van hercertificering hechten moet er iedere 2 jaar een opfristraining hechten worden gevolgd voor het behouden van het cerfitificaat hechten ( dit valt niet meer onder de her registratie)


Inschrijven wachtlijst

Op dit moment is de cursus volgeboekt. U kunt zich wel inschrijven voor de wachtlijst.

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een nascholing, ontvangt u ook onze wekelijkse nieuwsbrief. Wenst u deze niet te ontvangen, klik dan hier.

Gegevens deelnemer

M V *
*
*
  *
*


  *
*   *


 
 


*
*


Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties
*
Voer enkel cijfers in, dus geen koppeltekens of spaties


 

Onder het kopje Accreditatie (bij de nascholing) kunt u terugvinden of er voor uw register accreditatie is aangevraagd.



*


Schrijft zich in voor de volgende nascholing




Algemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. Indien er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze vermeld bij de betreffende nascholing


Betaalwijze

Ik verleen hierbij een SEPA machtiging aan de Stichting DOKh (Incassant ID: NL 95 222412416350000) te Alkmaar om het verschuldigde cursusbedrag af te schrijven van het onderstaande IBAN-nummer. Voor deze automatische incasso ontvang ik €5,- korting op het verschuldigde cursusbedrag.
Ik ontvang graag een digitale factuur op het bovengenoemde e-mailadres.