Triage training 'On the job'

Triage is een steeds groter wordend onderdeel van het werk van een doktersassistent en geeft haar ook een grote verantwoordelijkheid.

Triage is meer dan alleen vragen waar de patiënt voor komt. Triage is het dynamische proces van urgentie bepalen enerzijds en het vervolgtraject indiceren anderzijds. Het is geen doel op zich, maar een middel om met beperkte capaciteit (spoedzorg) te organiseren. Ook in een dagpraktijk is triage een waardevolle aanvulling om bijvoorbeeld het agendabeheer te managen.

Leerdoelen:

  • Inzicht in het gebruik en nut van de triagewijzer;
  • Gebruik van de NGH richtlijn voor structuur in de gesprekken;
  • Communicatievaardigheden vergroten;
  • Aanpakken van valkuilen;
  • Leren denken in toestandsbeelden, niet in diagnoses.

Bij de Triage training 'On the job' komt de docent, een ervaren triagist, bij u in de praktijk!.

Vooraf wordt per assistent een inventarisatie gemaakt van de leerdoelen en de eventuele valkuilen. Hiermee krijgt de training een persoonsgericht karakter. Tijdens de training wordt geen gebruik gemaakt van casuïstiek, maar de docent luistert direct live mee aan de telefoon en geeft feedback die direct toepasbaar is. Dit zorgt voor een informele sfeer, die als prettig wordt ervaren.

Na de training volgt een feedbackgesprek, desgewenst ook in combinatie met de praktijkmanager.

Benodigdheden: een headset voor 2 personen zodat de docent de gesprekken van 2 kanten goed kan meeluisteren.

De triage training 'On the job' bedraagt  € 775,= voor 2 personen, inclusief reistijd en -kosten.

Voor vragen en offerte voor een ander deelnemersaantal kunt u terecht bij Helma Deutekom per mail of telefonisch: 072-5279100.