Waarom een scholing voor doktersassistenten over urgentiebepaling bij pijn op de borst?

19 mei 2020

Help!...een patiënt belt met pijn op de borst. Is het cardiaal of zelfs levensbedreigend en bel ik een ambulance of is het spierpijn en adviseer ik een paracetamolletje? In de huisartsenpraktijk is plotselinge pijn op de borst meestal niet levensbedreigend maar gerelateerd aan angst, klachten van het bewegingsapparaat of maag-darm stelsel. In ongeveer 15% is er sprake van een cardiale oorzaak waarvan de helft direct levensbedreigend…. deze oorzaken wil je natuurlijk niet missen.

Daarom ontwikkelen wij samen met de Hartstichting deze scholing. 

Hartinfarct eerder opsporen en behandelen

Waarom eigenlijk met de Hartstichting? Deze organisatie werkt aan het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten. Eén daarvan is het hartinfarct. Hoe eerder patiënten met een hartinfarct in het ziekenhuis komen, hoe eerder de noodzakelijke behandeling start. Dat beperkt de kans op schade door het afsterven van hartspiercellen. Daarom wil de Hartstichting de tijd tussen de start van de symptomen en behandeling van een hartinfarct versnellen.

Is werken aan versnelling nodig?

Meestal gaat de triage van patiënten met een hartinfarct of instabiele angina pectoris goed, maar in vergelijking met patiënten die de centrale huisartsenpost of 112 bellen is de tijd tussen het begin van de klachten en behandeling in het ziekenhuis langer. Bij contact met huisarts is het tijdverlies 137 minuten! Gezien de noodzaak van eerder behandelen moeten we dit proces versnellen.

Waar vindt de vertraging vooral plaats?

  • Patiënten (of hun omgeving) wachten bij pijn op de borst lang met het zoeken van hulp. 50% zoekt pas na 4 uur of langer contact. 
  • Bij de zorgverlener. Hoewel de snelste route naar het ziekenhuis via 112 is, belt men vaker de huisartsenpost of dagpraktijk. Er is sprake van 20 minuten vertraging via de huisartsenpost en 137 minuten via contact met de dagpraktijk.

Waarom duurt het in de dagpraktijk langer?

Er zijn een paar oorzaken:

  • De dagpraktijk heeft meer te maken met gevallen waarbij de signalen als minder urgent en minder typisch ervaren worden. In de dagpraktijk is minder ervaring met urgente signalen.

  • De triage nascholingen voor doktersassistenten zijn meestal niet gericht op een bepaald ziektebeeld. Doktersassistenten zijn over het algemeen in mindere mate dan de meldkamercentralist en triagist opgeleid om urgentie te bepalen.

  • Werken met een triagesysteem is in de dagpraktijk niet altijd standaard. De signalen niet of niet juist of niet volledig uitvragen en interpreteren is dan een risico. Ook het mogelijk niet toekennen van de juiste urgentie. En zijn er dan goede werkafspraken voor de opvolging van de urgentie? Is overleg nodig met de huisarts? Of kan de doktersassistent direct zelf een ambulance inschakelen? Is afgesproken dat de huisarts eerst een spoedvisite aflegt?

Door de scholing Urgentiebepaling Pijn op de Borst te volgen, draag je bij aan het versnellen van het proces om patiënten sneller te behandelen.

Wil jij op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar Helma Deutekom (hdeutekom@dokh.nl).