Ongewenst gedrag

Binnen uw samenwerkingsverband is een veilige werksfeer en werkomgeving een groot goed.

Toch kan het voorkomen dat er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie binnen de werkomgeving; kortom ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunnen de gevolgen groot zijn voor zowel de klager als beklaagde. Het is voor beide partijen belangrijk om te weten of de klacht gegrond is of niet.

Bij Stichting DOKh kunt u bij terecht bij de vertrouwenspersoon en melding doen. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, onpartijdig en biedt een luisterend oor. Samen bespreken jullie de mogelijke vervolgstappen.

Een zorgvuldige en eerlijke behandeling van een klacht over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. Stichting DOKh heeft daarom een Klachtencommissie samengesteld. Deze klachtencommissie bekijkt de klacht objectief en geeft een onafhankelijk oordeel.

In de klachtencommissie zitten leden met kennis van zaken te weten een:

  • Advocaat met kennis van arbeidsrecht en/of strafrecht
  • Lid waarheidsvinding
  • POH-GGZ medewerker
  • Secretaris

Wilt u aansluiten, klik dan hier.