Reglement

Lees in dit reglement de werkwijze van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie:

Reglement klachtopvang en klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen.pdf

Voor meer informatie mail naar fmoerbeek@dokh.nl