T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Over DOKh

DOKh staat voor kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, georganiseerd door een enthousiast team van zorgverleners en bureaumedewerkers. We hebben de bevoegdheid om accreditatie toe te kennen voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Nascholingen

Stichting DOKh organiseert nascholingen voor 1ste lijn zorgverleners en heeft hierbij de bevoegdheid accreditatie toe te kennen voor de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH-S) . Voor de andere beroepsgroepen vraagt DOKh de accreditatie aan.

Nascholingen organiseren wij op meerdere locaties in de regio Noord Holland. DOKh geniet grote naamsbekendheid onder de Noord Hollandse zorgverleners en wordt gezien als een solide, onafhankelijke, betrouwbare nascholingsorganisatie. Ons doel is deze naamsbekendheid en het vertrouwen dat wij van de Noord Hollandse zorgverleners krijgen te behouden en verder uit te breiden onder de zorgverleners in heel Nederland. Daar waar vraag is buiten onze regio zoeken wij de samenwerking met regionale partners.

Onze nascholingen:

DOKh is een verbindende factor binnen een beroepsgroep, maar ook tussen de verschillende beroepsgroepen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het faciliteren en organiseren van (multidisciplinaire) symposia en congressen.

Geschillen- en Klachtenregeling

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg.

Heeft u een klacht over de inhoud van een scholing, een docent of de dienstverlening van DOKh?

DOKh doet haar best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over de inhoud van de scholing, de docent, over een ander aspect rondom de scholing of de dienstverlening van DOKh, neem dan contact op met DOKh. U kunt uw klacht telefonisch, per email of per brief indienen. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen en uiterlijk binnen 6 weken afhandelen.

U kunt de klachtenprocedure hier downloaden.

Jaarverslag

Laatste nieuws